Dato: 3. juli 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: George Linnæus Banks
Sprog: dansk.

Glorup ved Nyborg

den 3 Juli 1863.

Sir!

Igaar modtog jeg Deres hædrende Skrivelse og jeg iler med at bevidne Dem min Tak. Det er mig en Ære og stor Glæde at see mit Navn optaget mellem saa mange udmærkede Mennesker til at reise et Verdens Monument for Verdens største Digter, men jeg tillader mig at bede Dem give mig Underretning om hvad jeg mere end at give mit Navn har at gjøre, om f. Ex. at bringe Sagen til større offentlig Kundskab i mit Fædreland, eller om hver medvirkende Forfatter har at levere et eller andet lille Arbeide i Anledning af den 23 Aprils festlige Komme. De hædrer mig vel endnu en Gang med et Par / forklarende Ord.

Deres ærbødigste

H. C. A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 69-70)