Dato: 3. juli 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

436. Til Henriette Collin.

Glorup den 3 Juli 1863.

Kjære Fru Collin!

Tak for Deres Brev, nu er De altsaa paa Rongsted, der er vel ogsaa Louise, hils hende! fra Jonas har jeg faaet Brev, det glædede mig, han er meget i min Tanke. Jeg overvældes i den sidste Tid af Breve fra unge Mennesker, meest Haandværkere, der endelig ville til Kjøbenhavn og blive Poeter, De saae eet fra een af disse Ulykkelige og fik mig til at skrive og besvare hans Klagemaal, men nu faaer jeg for mange Skrivelser af den Slags, som om jeg var Fæstemand paa Parnasset og kunde skaffe gode Tjenester! Jeg er meget plaget forresten af Gigt i Nakke og Arme, aldrig før har det været saa galt, vidste Jonas hvor voldsomt det var han vilde med megen Fryd, det Skarn, sige: »Kan Du nu see Du er en gammel Een!« jeg gaaer i disse Dage i Skoven og samler Snegle til ham. Her er særdeles smukt, jeg har det som var jeg Søn i Huset. Tirsdag Aften reiser jeg til Corsøer, overnatter der og tager da Onsdag den 7de til Frisenborg ved Aarhuus, mere end 8'e Dage bliver jeg vel ikke paa dette mig nye ubekjendte Sted, men jeg hører fra Dem haaber jeg, eller fra Jonas!–Prins Ferdinands Død overraskede mig; nylig da jeg paa Christiansborg talte med ham, var han saa rask og rørig. Den Maade Fædrelandet har an­mældt hans Død paa, syntes jeg ikke behøvedes; jeg har fra Engeland faaet et Brev om at træde ind i en stor medvirkende Comitée for et Monument der skal roses for Shakspear, de Medvirkende ere store Navne, Guizot, Dickens etc.–jeg har sendt Brevet til Frøken Ørsted som kan godt Engelsk for ret at forstaae samme og hvad Forpligtelser jeg har at Opfylde, thi kun at have mit Navn, der som Brevskrive[re]n udtrykker sig er blevet »houshold« hos dem, synes mig for lidt. Det er imidlertid altid smigrende, at man ved at tænke paa Shakspears Indflydelse i Danmark, i det store Engeland, tænker paa mig! Hils Deres Mand og Familien! ite[m Oluf.]504 hjerteligst

H. C. Andersen!

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter