Dato: 21. juni 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Moritz Gerson Melchior
Sprog: dansk.

Glorup ved Nyborg den 21 Juni 1863.

Kjære Hr. Melchior!

Det er imorgen Deres Fødselsdag og i Dag fejres den veed jeg; dette mit lille Brev kommer til Dem paa selve Festdagen; det sige Dem at jeg i Tankerne er hos Dem og ret af Hjertet

lykønsker Dem til det nye Leveaar, som begynder. De og Deres elskværdige Frue vise mig saa megen Godhed og Deeltagelse, at jeg jo nok tør regne mig mellem Vennerne, der ret af Hjertet, i al Taknemlighed, slutter sig til Dem. Gid at et godt og velsignet Aar rulle op! Jeg lever her paa Glorup i deilig Eensomhed, kun Greven er hjemme og her er slet ingen Fremmede. Jeg kan ganske give mig hen til mit Arbeide, fuldende min Bog om Spanien, og naar jeg er træt i min Stue har jeg den store smukke Have at tumle mig i, det er et heelt engelsk Park-Anlæg; en Deel af Dyrehavens deilige Bøgetræer ere tagne ind i Udstrækningen; daglig efter Bordet, kjøre vi omkring i Egnen; jeg bliver her vist en fjorten Dage og gaaer da til Frijsenborg. Bring Deres Frue og Deres Børn min hjerteligste Hilsen.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

[påskrift med MGM.s hånd:]

Modtg 22 Juni Besv 8 Juli

Tekst fra: Niels Oxenvad