Dato: 29. maj 1863
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

433. Fra E. Collin.

Jeg synes, at jeg i Brevet til Basnæs opgav Dem Totalbeløbene af Deres Udgifter i Anl. af Reisen.Jeg skal nu her opgive hvad der er uddraget af Sparekassen, og disse Specialsummer maa jo nøiagtig stemme med deels hvad De selv har uddraget deels hvad Boye har brugt til Deres paa Creditiv hævede Summer efter hvergang indgivet Regning fra Privatbanken.


Der er uddraget
1862 19 Julii 400 R
22 Julii 50
26 Sept 100,90
1 Oct 100 90
23 - 201,84
25 Novbr 302,78
9 Decbr 201,84
23 - 100,90
1863 5 Januar 403,72
6 Febr 109,54
23 - 146 09
21 Marts 255,64
2374 R. 43

har De noget herved at bemærke, saa tag Qvitteringerne med og lad os tale derom.

Udenfor hine Summer er aldeles intet uddraget i det nævnte Tidsrum.

29/5 63.

Deres

E. Collin.


Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost