Dato: 20. maj 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Basnæs den 20 Mai 1863

Tak for dit Brev, kjære Ven, Du glædede mig mere end Du, efter dine ringe Evner, kan troe! tak for Operationen, med Hensyn til mit Blik paa Dig, jeg skal herefter, kan det fornøie Dig, indrømme at Du "har et gnavent Ansigt", "er for doven til at gaae paa Bal", Alt efter egen Opgivelse. Er Du nu tilfreds med mig? Og er Du, hvad der endnu er vigtigere, tilfreds med din Mave? Det halve Papir Du tog fra Brevet til mig, var vistnok altfor lille, jeg vil haabe Du brugte mere; jeg har brugt særdeles meget under mit Ophold her paa Landet, men brugt det i en ædlere Hensigt, brugt det til optage hele vor Reise; netop i Dag er jeg færdig med den første Nedskrift, den rummes paa 43 skrevne / Ark. Du glæder Dig vist til at faae et Exemplar paa godt Trykpapir. Af dette mit Brev er der, som af alle Breve der kommer til Dig, "aldeles Intet at meddele!" - See det har jeg nu ogsaa gjort for at fornøie Dig; see nu bare ikke gnaven ud! - Gaaer Du endnu hver Aften ud at besøge din lille - Viggo? hils! --- om Forladelse, [overstr: thi] nu faldt jeg ud af Stilen, Du hilser jo aldrig Nogen; dog mig skal Du hilse med fornøiet Ansigt, saavidt det haves, naar vi snart sees og Du ikke kaldes til et vigtigere Ærinde!

Din Ven Jonas

E.S

Nu er jeg saaledes kommet ind i din sidste Brev Stiil at jeg pinedød sætter dit Mærke under og ikke mit

H.C.A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 51-52)