Dato: 18. maj 1863
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

431. Fra E. Collin.

Kjære Andersen. Jeg er nu endelig kommet saavidt, at jeg kan see paa de private Regnskaber, og da det formodenlig interesserer Dem at see Deres Status, meddeler jeg Dem herved følgende.


Saavidt jeg kan see, har Deres Reise kostet:
som er udtaget af Sparekassen 2374 R. 43 ß
men under Deres Fraværelse have Deres Indtægter været:
Renter 97 R
Gage Julii 1862 til Maii 1863 incl. 11 Maaneder 916,64
Reitzel indbetalt800
1813 R.64

altsaa Formues Formindskelse circa: 560 Rdl.

Men herved er at bemærke, at De jo endnu skal have hos Reitzel, jeg troer 1000 Rdl., hvilke ikke ere betalte.

Jeg har det egenlig ikke rigtig godt med Helbreden; Jette ligger i disse Dage, men jeg haaber at det ikke har videre at betyde.

Idag have vi det deiligste Veir; det skulde være mig, der var paa en Herregaard, jeg skulde nok vogte mig for at komme til Byen.–

Lev vel til vi sees.

Deres

d. 18 Maii 1863.

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost