Dato: 30. april 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Christiane Lüth
Sprog: dansk.

Christinelund ved Præstø den 30 April 1863.

Kjære Fru Lüth..

Efter min Hjemkomst fra Spanien tilbragte jeg i Kjøbenhavn omtrent tre Uger og reiste derefter paa Landet hvor jeg forleden Dag modtog Deres ærede Skrivelse. Jeg troer at De snarest bør henvende Dem med en Ansøgning til Hans kongelige Høihed Prinds Christian; jeg skal med største Glæde og med den varmeste Deeltagelse, gid kun at mine Ord maa have nogen betydning, tale Deres Hr. Søns Sag naar jeg kommer til Kjøbenhavn, men det skeer ikke før i Slutningen af Mai. Her fra Christinelund reiser jeg til Holsteinborg og Basnæs ved Skjelskjør.

Deres ærbødige, hengivne.

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm