Dato: 19. april 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 19 April 1863

Kjære naadige Fru Grevinde!

Meget længes jeg efter at komme til Holsteinborg, see og tale med Dem, Hr Greven og Børnene; jeg ved jo at De venligt ville see mig og jeg tillader mig derfor om kort Tid at komme et Par Dage. Paa Onsdag reiser jeg ud til de unge Stampes paa Christinelund ved Præstø, tør jeg der vente et Par Ord fra Deres Naade, at jeg er vis paa at møde Dem og Deres naar jeg omtrent den første Mai indtraf. Meget har jeg at meddele fra det skjønne Spanien; i Paris har jeg et Par Gange nydt den Glæde at være i Deres Søsters Huus, herom og om saa meget Godt og Smukt naar jeg er paa det hjemlige Holsteinborg. Vil Deres Naade hilse Hr Greven og alle Børnene.
hjerteligst og ærbødigst

H.C.Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus