Dato: 19. april 1863
Fra: Jonna Stampe, f. Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Christinelund d. 19de April 1863.

Kjæreste Andersen! Den Ting er vis: naasomhelst De melder Dem til Besög hos os, er De os saa kjær og saa sjelden en Gjæst, at vi indrette os paa at modtage Dem, om ogsaa der var forbunden en lille lJbeqvemmelighed med Tidspunktet. Derfor kan De altid rolig komme, forvisset om, at vi blive glade over Deres Besög.

Et Andet er: at her er smukkere, naar Skoven er grön, lunere og fornöieligere; at der til den Tid vil være Flere herude, som kunne nyde godt af den Sjeldenhed at see Dem her paa Egnen; og at man har mere Fornöielse af at see sine Venner hos sig, naar man synes de ydre Forhold stötte En lidt i at gjöre det godt for de Kjære. - Derfor, saafremt det er Dem lizemeget, saa see vi Dem helst hos os i Mai, men falder det bedre for Deres øvrige Planer, saa ere vi ogsaa glade ved at faae Dem i April. - Min Svigermoder har forvexlet sit Tilbud med mine Planer. Hun har nemlig foreslaaet mig at komme til hende med de 3 Børn i April Maaned. Men det kan jeg ikke, selv om De aldrig havde tænkt paa at komme her i den Tid, var jeg dog ikke taget fra Hjemmet den Tid der er tilbage af April. Derimod skal jeg til Kjøbenhavn i Mai Maaned, og vil Gud, er det min Agt at tage ind d. 9de Mai og hjem igjen den 18de. Jeg kan forinden den Tid og efter den Tid modtage Dem, og glæder mig meget til at gjøre det; smukkest er her jo efter den Tid, men Hjerterne ere lige varme til alle Tider.

Bestem nu selv, min kjære Andersen! hvad De har mest Lyst til at gjöre, og vær forvisset om, at naar De skriver: jeg kommer! Saa glæder De alle Christinelunds Beboere, ikke mindst

Deres gamle Ven Jonna Stampe.

E.S.

Jeg fik Deres Brev igaar Middags, og svarer nu med første Post

Tekst fra: H.C. Andersens Hus