Dato: 13. april 1863
Fra: Jonna Stampe, f. Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Christinelund d. 13de April 1863.

Tak, kjæreste Andersen! fordi De indfrier Deres Løfte at besøge os, De er saa hjertelig velkommen, baade Henrik og jeg bleve saa glade over Efterretningen, som Deres Brev bragte os, og da jeg fortalte Børnene det, sprang, loe eller hoppede de, hver efter sin Natur. De maa selv bestemme hvad Dag De vil komme, vi bede Dem blot være saa god at underrette os derom, for at Vognen kan være ved Böjet, da vi antage at De tager med Dampskibet.

Vi have ikke Andet at byde Dem end den Glæde Deres Besøg volder os; her er endnu koldt, Skoven tænker ikke paa at blive grön, Egnens Folk ere endnu i Byen, det bliver i Ordets egentligste Forstand vort Hjemliv De lærer at kjende. Men er De saa nöisom at tage tiltakke dermed, saa glæde vi os til at kunne vise Dem, at vi leve tilfreds i vor stille Ensformighed, og at vi paaskjönne kjære Venners Besøg og hjerteligt glæde os derover.

Deres altid hengivne

Jonna Stampe

Tekst fra: H.C. Andersens Hus