Dato: 31. december 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

416. Til Henriette Collin.

Bordeaux den 31 December [1862]

Kjære Fru Collin!

Iaftes kom vi her til Bordeaux og Jonas gik, naturligviis strax paa Posthuset; der fandt han en Mængde Breve, flere fra Professor Esricht der indfører ham hos Lærde i Paris; men i Brevet fra Rom laae et lille Epistel fra Dem'ndash;til mig [;] hjertelig tak derfor, tak til Deres Mand for Efterskriften, fra Louise har jeg altsaa denne til Gode. Opholdet i Madrid var utroligt dyrt, vi bleve der 16 Dage, Udbyttet var meget ringe, thi Madrid er aldeles ingen spansk By, men kun en stor Stad med en farlig487, dræbende iskold Vind. Billedgalleriet er unægteligt det første i Europa og Murillo tilvisse langt større end Raphael. Den svenske Minister var utrættelig i sin Opmærksomhed mod os, besøgte os hver Dag, laante os sin Vogn og han, den ældre Mand, Excellense og et fremmed Lands Minister, kom og stod ved Deligense Contoiret for at see os vel komme afsted; han var isandhed mageløs opmærksom, vor egen Gesandt var i Kjøbenhavn. Den spanske Minister fra China gjorde et stort Selskab for mig i et af Hotellerne hvor flere litteraire Berømtheder vare indbudne, mit Portræt og Biographie er i disse Dage i Madrids illustrerede Tidende. Jeg leed af den voldsomste Hoved og Halspine og vi skyndte os derfor til Burgos men her var Vinteren strænegere end i Kjøbenhavn, Sneen laae Alenhøi i Gaderne, Kamin havde vi ikke og maatte nøies med Ildfad, nær vare vi om Natten begge qvalte og kun med stor Anstrængelse kom jeg ud af Sengen og fik Altandørene op, Jonas sagde han kunde ikke røre sig. Det var en meget ubehagelig Tour over Pyrenæerne ind i Frankerige, men vi naaede, Juleaften, Bayonne. Jeg dækkede Julebord, satte en Voxstabel fra Rom om vor Champagne­flaske, den var vort Juletræ.–Vi toge derfra til Biaritz, det ved Keiseren berømte Badested og blev to Dage ved den Biskaiske Havbugt, saae vold­somme Brændinger, reiste derpaa igaar til den lille By Dax med de varme Kilder, et Slags Geyser og ere nu i Bordeaux for iaften at feire Aarets sidste Aften i et godt Hotel, hvor vi hver, som paa hele vor Reise i Spanien, have vort særskildte gode Værelse med Kamin, Ilden brænder lystigt derinde, iaften drikke vi i Champagne en Skaal for Familien i Rom; 14 Dage blive vi her; før først i Februar komme vi neppe til Paris. Glædeligt Nytaar488.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost