Dato: 2. november 1837
Fra: H.C. Andersen   Til: Peter Theodor Schorn
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 2den Nov 1837

Igaar søgte jeg Dem i Deres gamle Bopæl, men forgjæves; da jeg kom her hjem sagde Pigen mig, at hun havde glemt at fortælle at De var flyttet og havde derfor Dagen før været hos mig; men det er jo nu en heel Landtour ud til Dem, vil De ikke derfor opgive mig, hvor jeg her i Byen kan lægge Breve og Sligt ind til Dem paa Skolen f.Ex eller hos Reitzel. Dernæst sender jeg Dem af anden Deel femte og sjette Ark, jeg ved ikke rettere, end at De sidst fik tredie og fjerde, vil De ganske bestemt i morgen sende mig et lille Epistel med ja eller nei, i det sidste Tilfælde skal da Bjanco-Luno udlevere de manglende Ark, glem ikke dette og Afleveringsstedet i morgen. Venskabeligst H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm