Dato: 3. november 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Tanger i Marokko den 3 Nov. 1862.

Kjære Fru Henriques!

Kun et Par Ord, men de skulle sige Dem hvor levende De, Deres Mand og Børn ere i min Tanke. Nu er jeg i en anden Verdensdeel! i Gibraltar fandt jeg Brev fra den engelske Minister Sir John Hay, der ogsaa varetager vore danske Sager, han indbød mig og Collin at boe i sit Hotel saa længe vi ere herovre i det Marokanske og vi have det prægtigt med al engelsk Comfort; for Øieblikket er vi paa Ministerens Landsted ude i Bjergene ved Atlanterhavet, paa Onsdag fløtte vi ind til Byen og tilbringe nogle Dage; hele Tjenerskabet er maurisk, de gaae i deres maleriske Dragter, men tale desværre for os, Alle arabisk, her er meget at see. Vildsviin og Schakaler komme om Aftenen til Haven, bryde ind og hyle; i flere Aar har imidlertid ingen Løve viist sig; - Herfra gaae vi [hul i papiret: til Cadiz] og i Sevilla haabe [hul i papiret] Scharff, Høedt og Carstensen fra Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 42-43)