Dato: 7. september 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

405. Til Henriette Collin.

Barcelona den 7 September 1862.

Kjære Fru Collin!

Vi ere meget begjærlige efter at høre fra Dem, vide hvorledes De og Deres have det og hvor De er. Vi kom igaar Aftes her til Barzelona; de første Reise-Plager ere da prøvede; da vi kom til Lyon manglede min Kuffert, den var gaaet videre og først næste Dag kom den tilbage, men saa sent at vi maatte blive til næste Dag igjen før vi kunde komme fra Lyon. I Nimes boede vi godt, men Jonas havde stærk forkjølet sig, hostede og havde stærk Snue, som nu først er i Aftagende. I Perpignan blevjeg snydt for 10 Frank og betalte dernæst 10 Frank for spansk Visa, som konsulen siden sagde ikke havde været Behov; Poletiet derimod meente jo og jeg betalte; altsaa tabt een Napoleons. Vi maatte dernæst blive til tredie Dags Morgen i Perpignan for at faae Plads med Deligensen, jeg sad inde, Jonas ovenpaa, og vi maatte afsted Klokken 3 om Morgenen, hvorfor vi den Nat var i Klæderne før Klokken to. Pyrenæerne vare meget ubetyde­lig[e] at komme over, men deiligt glødede et Sneebjerg i Morgenstunden. Det var da vi kom ind i Spanien, som man her ikke kjendte til Broer, vi kjørte i susende Fart over Vandbeholdninger og Floder, eet Sted kom vi over en bred, rivende Flod, saa at Vandet gik ind i Vognen; nogle baskiske Bønder havde der en lille Indtægt som Førere, en tre fire Stykker der kun havde deres Trøie paa481 ledte Hestene og spadserede om uagtet der var mange Damer i Deligensen; jeg havde ikke Tanke om Fare og nu hører jeg at der paa samme Sted for nogle Dage siden væltede en Deligense og tre Pasagerer druknede. Aldeles ødelagt af Kjørselen naaede vi Gerona og kom til Hvile i Jernbanens første Klasse, flere Timer kjørte vi her tæt ved det rullende Middelhav, Maanen skinnede der paa, men Klokken halv ti om Aften[en] før vi naaede Barcelona hvor Hr Schierbeck tog mod os og var os til stor Hjelp i den Forvirring og Heftighed her var. Det var næsten Uhyggeligt og Jonas mistede sine Nøgler til Kuffert og Kiste, dem Schierbeck havde faaet482 da der igjen skulde aabnes Alt; endeligt havnede vi i Fonda del Oriente, hvor der er meget godt, men dyrt, vi blive nu til i næste Uge! glæd mig med Brev[;] hils Deres Mand og Luise.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

[I Margen : Hver af os har sit Soveværelse og fælles en Salon483.]

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost