Dato: 25. juli 1837
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøb: 25 Juli 1837.

For et Par Dage siden kom jeg her hjem fra min svenske Reise, paa hvilken jeg har nydt megen Glæde, og lært flere elskværdige Mennesker at kjende. Jeg var paa det svenske Dampskib sammen med Forfatterinden af Teckningar utur en hverdagshistorie, Frøken Bræmer, en aandrig, elskværdig Pige, hun havde megen Kjærlighed for Dem, som Digter og har paalagt mig at bringe Dem de bedste Tak for den Glæde Deres Arbeider havde skjænket hende. De er anderledes hyldet i Sverrig end i Danmark, Alle, sætte Dem meget høit og vare særdeles grebne af de historiske Romaner. Paa Fredag tænker jeg at komme ud til Dem, vil De ikke nok have mig? Jeg reiser til Fyen og vilde paa Veien, hen og tilbage være et Par Dage hos Dem, der er saa meget at tale om. De veed med hvilken Gunst Improvisatoren er optaget i Tydskland, overalt har jeg hørt godt om mine Romaner, nu først kommer en Critik i Maane[ds]skriftet, jeg læste den iaftes og den har saaret og krænket mig paa det Dybeste. Improvisatoren bliver saa prosaisk gjennemvasket og rakket ned, jeg selv berøvet al Forstand, behandlet som et Barn, der aldrig bliver noget af. -Jeg kan ikke skrive mere derom. Jeg haaber at en Stemme, eller flere hæver sig derimod. Medens man i Tydskland siger at deres Litteratur vilde være stolt af mit Arbeide, siger Danmark, mit Hjem, at det er en sammenjasket Reisebeskrivelse, eller noget lignende. Fortæl det til Hauck. Hils Deres kjære Kone!

Lev vel Deres af Hjertet hengivne H.C. Andersen

Tekst fra: Det Kongelige Biblioteks Brevbiografi ved Kirsten Dreyer (199)

Kjøb: 25 Juli 1837.

For et Par Dage siden kom jeg her hjem fra min svenske Reise, paa hvilken jeg har nydt megen Glæde, og lært flere elskværdige Mennesker at kjende. Jeg var paa det svenske Dampskib sammen med Forfatterinden af Teckningar utur en hverdagshistorie, Frøken Bræmer, en aandrig, elskværdig Pige, hun havde megen Kjærlighed for Dem, som Digter og har paalagt mig at bringe Dem de bedste Tak[sigelser] for den Glæde Deres Arbeider havde skjænket hende. De er anderledes hyldet i Sverrig end i Danmark, Alle, sætte Dem meget høit og vare særdeles grebne af de historiske Romaner. Paa Fredag tænker jeg at komme ud til Dem, vil De ikke nok have mig? Jeg reiser til Fyen og vilde paa Veien, hen og tilbage være et Par Dage hos Dem, der er saa meget at tale om.

De veed med hvilken Gunst Improvisatoren er optaget i Tydskland, overalt har jeg hørt godt om mine Romaner, nu først / kommer en Critik i Maaneskriftet, jeg læste den iaftes og den har saaret og krænket mig paa det Dybeste. Improvisatoren bliver saa prosaisk gjennemvasket og rakket ned, jeg selv berøvet al Forstand, behandlet som et Barn, der aldrig bliver noget af. - Jeg kan ikke skrive mere derom. Jeg haaber at en Stemme, eller flere hæver sig derimod. Medens man i Tydskland siger at deres Litteratur vilde være stolt af mit Arbeide, siger Danmark, mit Hjem, at det er en sammenjasket Reisebeskrivelse, eller noget lignende. Fortæl det til Hauck. Hils Deres kjære Kone!

Lev vel Deres af Hjertet hengivne

H.C. Andersen /

[Udskrift:] Hr Professor B. S. Ingeman i [overstr: Kjøbenhavn] Sorøe

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 126-28)