Dato: 26. august 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Winther
Sprog: dansk.

[Aug. 1862]

Kjære Professor Winther!

Her har De strax paa første Side et Brev [Brev] i Verse-Form, kan det fortjene Plads mellem de Andres Digte, da er det til Afbenyttelse; jeg skrev det strax ved Modtagelsen af Deres Brev, som kom igaar, jeg skrev for at vise min gode Villie. Før jeg forlod Kjøbenhavn gjennemsaae jeg alle henlagte Smaadigte, men ikke et var værdigt at bydes Dem; jeg haabede at paa Reisen fik jeg vel et Besøg af min Musa, men hun kom ikke, seer hun betids lidt ind til mig hiin Side Pyrenæerne, da skal De høre fra mig; et Brev fra Dem vil naturligviis glæde mig / meget og det kan sendes, tænker jeg, til den danske Konsul i Barzelona. Overmorgen forlader jeg Montreux, gaaer over Lyon og Nimes og haaber at være omtrent den 6 September inde i Spanien. Hils Deres Kone, Sønnen og Datteren, ligesom mine andre Venner, af hvilke jeg fremhæver Brødrene Reitzel.

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen

Deres hjerteligt hengivne H.C.Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 259, billed 6689-92)