Dato: 14. juli 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

404. Til Henriette Collin.

Roeskilde 14 Juli 1862.

Kjære Fru Collin!

Tak for Brevet, jeg fik det imorges! dets Indhold var ikke saa trøsteligt som jeg havde haabet. Ogsaa jeg er syg; har en Hovedpine der er forfærde­lig. Jeg paadrog mig i det slette Veir paa Lerchenborg en Forkjølelse, saa at jeg nær ikke havde faaet Lov at reise igaar, men jeg holder ikke af at forandre mine Reiseplaner. Greven gav mig sin magelige Vogn til Slagelse, men jeg var ganske febril da jeg kom der og det var høist ubehageligt at reise videre til Roeskilde hvor jeg kom iaftes halv ti. Harmann og Provstinde Ortved toge imod mig, jeg er godt indqvarteret her hos Prov­sten, men maa i Dag holde mig inde og stille; Afrejsen bliver nu ikke før Torsdag-Morgen, jeg; tager da ind i d Angleterre og tænker at jeg træffer endnu Dem og Deres i Byen. Om Jonæ og min Afreise bliver den 25de vil afhæ?ige lidt af Deres, vi ville gjerne have Dem foran, men der maa man finde sig i hvorledes det nu frier sig med Sundheden. Fru Drevsen er vel kommet hjem fra Norge? Vil De sende Hende og alle hendes min hjertelige Hilsen. Nu ønsker jeg at Deres Mand snart maa være fri for Følgerne af Fod-Vridningen og forresten befinde sig i Humeur. Louise haaber jeg er om et Par Dage vel, og min kjære Jonas, har jo prøvet saa megen480 Tandpine og Forkjølelses Onde at han nu maa have gjennemstridt det. Jeg er saa betaget i Dag at jeg kan ikke skrive mere! Hils Deres Broder, hans Frue og liden Oluf.

hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost