Dato: 10. juni 1862
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

395. Fra Henriette Collin.

Tirsdag [10. Juni 1862]

Jeg er lidt Patient kjere Andersen og skriver Dem disse Linier i en halv liggende Stilling'ndash;tilgiv derfor min slette Skrift.

Indlagt de ønskede Billeder som jeg ikke tror vil behage Fru Scavenius

–dertil ere de neppe elegante nok i deres hele Arangement.

Vi leve og aande i skandinaviske Sympathier med Planer for den bedste Maade at glæde vore væntede Gjæster paa. Vore to Naturforskere ere de herrer Stolpe og Floderus. Jonas er gruelig kjed over ikke at kunne komme med paa touren til Frederiksborg, men hans Nummer blev ikke trukket og nogle maa jo være de Uheldige'ndash;til Theatret har han faaet Plads i 3die Etage'ndash;kun ikke paa nogen af de to første Bænke!! det er haardt for Een der er vant til at lade sig invitere af Professor Andersen i No parquettet! . . .–

Ingeborg havde en rædsom Reise til Chtistiania under en nordvest Storm. Fanny Beutner som har gjort Reisen 7 Gange havde aldrig havt et saadant Veier'ndash;

I Aften har Theodor paa en Maade Bal'ndash;det vil sige hans Gjæster hører Alle til de Dandsende'ndash;dog det væsentligste'ndash;Damerne'ndash;mangle'ndash; Gade Carré og Fredstrup skulle spise Boeuf hos ham.

Nu har De hørt lidt om Familien kjere Andersen og for denne Gang vil De nok tage tiltakke da min liggende Stilling generer mig ligesaameget som det vil genere Dem at læse hvad jeg skriver, derfor Farvel for idag og lad os snart høre fra Dem

Deres

Jette C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost