Dato: 29. maj 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 29 Mai 1862.

Kjære Fru Scavenius!

Om Gud vil, reiser jeg paa Mandag den anden Juni med Morgentoget fra Kjøbenhavn til Slagelse, derfra strax med Diligensen til Skjelskjør, hvor jeg jo tør haabe at finde en Vogn fra Basnæs, hvorhen jeg nu særdeles længes! jeg glæder mig saa særdeles til dette Besøg, deilige Sommerdage ude og inde; altfor snart vil Tiden flyve, og saa gaaer der igjen mange Tider før jeg gjenseer Basnæs, meer end Aar og Dag. Nu tør jeg jo blive Pintsen over og da efter et Par Dages Besøg paa Holsteinborg vende tilbage igjen i det kjære hyggelige Hjem; rimeligviis gaaer jeg da fra Basnæs til Lerkenborg og saa hjem til Kjøbenhavn for at begynde den større Reise; den unge Collin gaaer med mig til Spanien, hans Forældre og Søster træffe vi først i Schweiz, og blive et Par Uger sammen med dem. Som et godt Varsel for reisen være mig de smukke Dage paa Basnæs, hvor jeg haaber at finde Alle glade og vel! Deres Naades taknemlig hengivne H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus