Dato: 20. maj 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

391. Til E. Collin.

Kjøbenhavn 20 Mai 1862.

Kjære Ven!

Vil De i Anledning af vor Samtale idag tillade mig et Par Ord. De sagde at jeg havde en kongelig Obligation paa 1500 Rdlr, og nu vilde De kjøbe een paa 500 Rdlr at der kunde nedleg[g]es i Privat/Banken en Sikkerhed liig 2000; det er meget fortræffeligt, men tillad mig det Spørgsmaal, har jeg af de omtrentlige 8200 Rdlr jeg eier, kun een Obligation, nemlig den paa 1500 Rdlr og Resten er rede Penge der staae i Sparekassen. Naar De, i Løbet af otte Dage, faaer Tid til det, saa skriv mig det op paa et Papir. Min Gage, eller hvad man nu kalder det, er jo i den sidste Tid, ligesom senere medens jeg er borte, en Sum der maanedlig gik og gaaer i Sparekassen, ligesaa de rede Penge der i bestemte Terminer fra Reitzel vil udbetales Hr Carl Boye. Tilgiv denne Skrivelse midt i Deres mange Forretninger.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost