Dato: 10. december 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Kjøbenhavn den 10 Decemb 1861.

Kjære, naadige Fru Grevinde!

for et Øieblik siden modtog jeg Deres venlige Brev der siger mig at vi ville savne Frøken Wanda i Julen paa Holsteinborg, jeg havde glædet mig meget til at samles med hende, tale med hende, som man taler hvor man føler sig hjemme, og at hun ikke er der er tilvisse et Savn, men der er for mig en Kreds som jo med ven­lige Øine ville see mig, Deres Naade, Hr Greven og alle Børnene og altsaa giver jeg ikke slip paa den venlige Indbydelse, jeg glæder mig til at komme og blive en otte Dages Tid og derfor skriver jeg strax igjen. Sidst i næste Uge vil jeg tage til Sorø hvor jeg overnatter hos Conferentsraad Ingemanns, tør jeg der, efter Deres Naades venlige Tilsagn, haabe at en Vogn fra Holsteinborg maa afhente mig ud paa Formiddagen Mandag den 23de December. Jeg har stor Lyst denne Juul at være paa Landet og forudføler mig glad og hjemlig paa et Sted hvor jeg har Forvisning om at være velkommen!

Vil Deres Naade bringe min Tak til Hr Greven og ret hilse hele Børnekredsen.

Med Taknemlighed og Hengivenhed

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus