Dato: 20. juni 1837
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

103. Til E. Collin.

[20. Juni 1837]

Fra Reitzel faaer De en 12 Improvisatorer, vil De af disse, paa min Regning lade indbinde smukt, i eet Bind, et Exemplar og give det til Molke, han fik intet, da første Oplag kom. Siig ham jeg er i Sverrig, kan derfor ikke overrække ham det. Af de hæftede Exemplarer er De saa god at sende eet til Fru Bügel, med Adresse: »Enke-Fru Bügel«, det kan afle­veres hos Portneren i hendes Gaard i Tvergade. Giv Deres Broder Theodor, eet Exemplar og siig jeg skal skrive hans Navn deri, naar jeg kommer tilbage. Han er den eneste af Familien, som ingen Improvisator fik ved første Oplag. Giv Theodor Boye eet. Det er altsaa til

Molke,

Fru Bügel,

Theodor Collin

Theodor Boye

og Emil Hornemann,

saaledes 5 Exemplarer, Resten gjemmer De for mig til jeg kommer hjem. Skulde Reitzel ikke have sendt dem, naar de ere anmældt i Avisen, vil De da lade Deres Bud minde ham derom. Deres trofaste

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin