Dato: 16. november 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Georg Forchammer
Sprog: dansk.

Kjære Hr Professor

Efter at jeg forgjæves har forsøgt at sammentrænge en nøiere Angivelse af Figurerne og Basreliefernes Betydning i en saa kort Form som vilde stemme med Indbydelsens øvrige Tone har jeg maattet nøies med at nævne Dem. Vil De ikke nok forsøge Deres dertil langt bedre skikkede Pen.

Deres hengivne

G. Forchhammer

Tekst fra: Solveig Brunholm