Dato: 17. april 1837
Fra: Signe Læssøe   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Fru Signe Læssøe til Henriette Hanck. (Udtog)

d. 17. April [1837]

...... Fra Andersen skal jeg hilse Dem saa meget, jeg sagde ham igaar, at jeg skrev Dem til idag, han tæller næsten Dagene for at komme til Dem, han reiser nok midt i Mai, gid jeg ogsaa kunde komme til Dem i Sommer, men jeg frygter Reisens Omkostninger, ellers kom jeg sikkert, jeg længes meget efter Kragsberg og Dem, søde Pige ! Der er meget smukt i As nye Roman, men jeg kan ikke forstaae hvor vi skal faae den til at hænge sammen, først havde han betænkt at Kristian skulde være Helten, nu har Naomi fortrængt ham, kan det lade sig gjøre? jeg troer ingen Domstoel vil erkjende det for rigtig; men der er mange smukke Enkeltheder i den.

Hertz har da ret beriget os med meget herligt, det er jo fortreffeligt, i den Anledning maa jeg fortælle Dem et Træk af Andersen der gjør hans Karakteer megen Ære. For nogle Søndage siden kommer han og siger: jeg har noget godt at læse for Dem idag, da han havde været daarlig, sagde jeg, det er jo herligt, har De dog kunnet skrive, ja svarede han jeg har skrevet et Kapitel, men det er Svend Dyrings Hus jeg vil læse. Nu lod han være at læse sit eget Arbeide og læste Hertzes med et Liv, en Deklamation og en Hjertelighed som vare mesterlige, han har aldrig læst noget af sit eget saa ypperligt som han læste dette. Det er et smukt Træk, som jeg vil giøre mig Umage for at huske naar der stundom er noget, jeg ikke synes om hos ham. Jeg beder Dem ogsaa erindre det, naar han stundom kan trænge til Overbærelse hos Dem, skjøndt han forguder Dem og Deres Søstre, kan han nok alligevel trænge til Deres Godhed.

(Utrykt).

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost