Dato: 30. marts 1837
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 66. Fra Henriette Wulff. [30. 3. 1837].

Stakkels Andersen med den stykke spandske Flue! har De ikke en saa levende Maade at udtrykke Dem paa at det ordentlig gyser i mig ved at tænke paa de spandske Lidelser De plages af. Endskjøndt det gjør mig og os Alle ondt ikke at skulde see Dem i Dag, glæder det mig dog at De kan adsprede Dem lidt fra Deres Piner, og vi have den Fornøjelse til Gode at see Dem i Morgen. Jeg forbeholder mig da muntlig at sige Dem hvor ondt det har gjordt mig ikke at have seet Dem i alle disse Dage.

Gangerpilten venter paa disse Linier, derfor Adio! Jeg har meget at tale med Dem i Morgen; Fader er gandske gnaven over ikke at faae Dem at see i Dag; han lider bestandig af den fæle Snue og trænger til lidt Adspredelse som for Ex: at De skal lyve lidt for ham, det morer ham kosteligt.872 Au revoir. God Bedring og god Taalmod med Fluerne. Come sempre la sorella.

Torsdag kl. 12.

[Udskrift] ST

Hr H: C: Andersen. Digter, etc etc. Nyhavn

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost