Dato: 25. marts 1837
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

102. Til E. Collin.

Kjøbenh: 25 Marts 1837.

Kjære Ven!

Eventyret: »Keiserens nye Klæders ender med følgende Punktum: »Den Dragt maa jeg rigtig have paa o s v«, dette ønskede jeg aldeles udslette og følgende sat ind i Stedet, da det giver det Hele et mere satirisk Udseende.

»Men han har jo ikke noget paa!« sagde et lille Barn.

»Herre Gud, hør den Uskyldiges Røst!« sagde Faderen; og den ene hvidskede til den anden hvad Barnet sagde.

»Men han har jo ikke noget paa!« raabte tilsidst hele Folket. Det krøb i Keiseren, thi han syntes de havde ret, men han tænkte som saa: »nu maa jeg holde Processionen ud!« – Og Kammerherrerne gik og bar paa Slæbet, som der slet ikke var.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter