Dato: 12. marts 1837
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Voigt
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 12 Marts 1837.

Kjære Ven!

Siden i Fredags otte Dage har jeg været meget syg, Feber og Halsen inflameret; Emill har daglig gaaet til mig og jeg har levet af Vandgrød og Mixtur. Du, vidste det ikke, ellers havde jeg seet dig! selv den gamle Collin var for første Gang oppe hos mig. I Løverdagsmiddag fik jeg første Gang, (den 8de Dag) Lov til at gaae en Times Tid ud, igaar var jeg netop ligesaalænge ude og mere bliver det heller ei i Dag, jeg er ikke ret ved Kræfter, for Resten meget rask. Imorgen, din berømte 12de Marts, kan jeg ikke komme at gratulere, du kan altsaa roligt blive din sædvanlige Tid i Sengen, skriftligt skal du høre fra mig.

Lev nu vel

din trofaste broderlige Ven

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus