Dato: 8. marts 1837
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjøbenh: 8 Marts 1837.

Cara sorella!

Ordenligt syg har jeg været!859 jeg begyndte i Fredagsnat860 med en Feber, der tog saaledes Forstanden under sig at jeg kun begreb, at jeg var meget nær ved at lade Fornuften flyve. Jeg maa paa Skydebaneballet861 have indaandet et par af vore nordiske Sylphider, der ere gaaet mig over i Blodet. Siden i Løverdags har jeg siddet alene, mutters alene i mit Værelse, har ikke engang kundet tale, dersom nogen var kommet! tænk Dem! Vandgrød og Mixtur har været mine eneste Nydelser!862 tak for Havresuppen for en Variations Skyld! Det er en urimelig Godhed af Dem! jeg rødmer! hils Faderen! kommer jeg ei til Klokken tre imorgen, saa er jeg endnu, efter Lægens Raad, en fangen Fugl!

Deres broderligt hengivne H. C. Andersen.

Hils Deres Brødre! de ædle Besøgelses-Brødre!

[Udskrift] Frøken H. Wulff i Kjøbenhavn.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus