Dato: 18. juni 1861
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

364. Fra Henriette Collin.

Tirsdag

18 Juni [1861]

I Lørdags sendte jeg Dem med Edvard et langt Brev kjere Andersen, og her seer De mig atter, da jeg som sagt hader hvidt Papir og da jeg ikke kunde svøbe vedlagt[e] Billede ind i en Stykke »Berlingske«–saa var jeg jo uundgaaelig nødt til at beskrive det.–Jeg tænker det vil more Dem at kigge ind i Amaliegaden hvor De paa Bænken vil finde Bedstefader, Jette og Sophie Petersen'ndash;inde i Havestuen sidder Valdemar, i Døren staaer Louise Lind og udenfor sidder lille Ingeborg – store Ingeborg seer De ved siden af Bedstefader . . .

Jeg talte vist i mit sidste Brev til Dem om min Svigerfaders Svaghed med Hensyn til Talen, De kan ikke tro hvor underlig vemodigt det er at see ham sidde saaledes og tie stille og naar han saa vil tale, kun med Vanskelighed kan udtale de Ord han vil bruge, jeg har aldrig seet ham mildere og blidere end han nu er og man hører ham aldrig klage over denne vist nok store Byrde'ndash;

I Aftes var Hanne Wiehe hos os[;] hun fortalte at den Læge i Paris som hendes Broder consulerede gav ham godt Haab om snarlig Helbredelse da hans Sygdom var meget mild'ndash;han er nu ved Badet Vichy (rimeligvis rent galt stavet).–

Tak Jonas fra mig for Brev og Cavour som jeg stadig begræder, han seer ud som en klog Mand, men egentlig ikke som en stor Mand og det var han dog, det generer mig noget at han ligner agent Renck . . .

Theodor lever i Photographier og seer ud og er daarlig, han og Edvard trænge begge stærkt til deres aarlige Besøg hos Grev Lerche'ndash;See nu kan De nok slippe for idag kjere Andersen'ndash;hils min kjere Jonas og siig ham at da han skrev om Domkirken i Mailand, som er det deiligste Menneskeværk jeg kjender, saa fik jeg gruelig Lyst og Længsel og Udvee, og maatte gaa lidt ud paa Langelinie og see paa Stranden, det er dog altid lidt paa Veien til Mailand !

Lev vel kjere Andersen

Deres

Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost