Dato: 14. maj 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Rom 14 Mai 1861.

Kjære Fru Scavenius!

Allerede et Par Uger har jeg tilbragt i varmt Sommer-Solskin under Oranger og deilige Roser og imedens, hører jeg, er det endnu Vinter hjemme i det kjære Danmark, Sneen fyger og det fryser. Vinteren fulgte mig saa temmeligt lige til Frankfurth, først der var Foraar, Frugttræerne blomstrede, i fire Dage fløi jeg hjemme fra ind til Schweitz og ind i Frankerige hvor allerede i Lyon der var velsignet varmt og ved Avignon blomstrede Roserne i Riig Fylde. Over Marseille og Toulon naaede jeg, med min Reisekammerad Collin Nizza, hvor vi bleve i tre Dage; her er Vegetationen ganske som ved Neapel op paa Sicilien; mægtige Aloer og Kacter voxe rundt om, som Skræpper og Borrer hjemme hos os. Citronhaver, Oranger og Roser findes i Mængde og saa har man dertil det aabne, deilige Middelhav. Her var flere Danske, blandt andre Grev Moltke Nütschaus, men de boede forlangt uden for Byen til at jeg under mit korte Ophold kunde faae Tid til at besøge dem. Nu begyndte den smukkeste Deel af Reisen, den berømte, deilige vei "Della Cornice", der langs med Havet er sprængt i Klipperne; her har man en Heel Palmeskov, fra hvilken Palmegrenene hentes til Paaskefesten i Rom. Tre dage bleve vi i Genua, denne Paladsernes By og boede smukt med Udsigt til Havet. Vi hørte der Verdis nyeste Opera un Ballo in Machera, Musiken var, som jeg ventede den, ubetydelig. Med et italiensk Dampskib naaede vi Livorno, blev en halvanden Dag der og gik saa med et fransk Skib til Civitta Vecchia hvorfra vi paa Jernbane den 28 April naaede Rom. Consul Bravo havde i Huset hvor han boer, leiet 3 nette Værelser til Collin og mig. Vi havde besøgt Maleren Küchler, der, som deres Naade veed, er Munk, han boer i Klostret Bonaventura oppe paa Keiserborgen og har den mest mageløse Udsigt over Rom ud til Bjergene, der endnu ligge med Snee. Han var særdeles glad og saa meget rask ud, et deiligt Billed efter Perugino havde han fuldendt og sendte netop hjem til Groserer Pugaard. Den norske Digter Bjørnstjerne Bjørnsen, Forfatteren til Syneve Solbakke, Arne, & er her og behager mig meget. Nylig havde skandinaverne her en Fest for vor Consul Bravo, der første Gang kom ud efter sin Sygdom, ved denne Fest blev jeg særligt hædret, den unge Candidat Waage fra Sorø, udbragte smukt min Skaal og Bjørnstjerne havde skrevet en særdeles smuk Sang til mig, som blev afsunget. Vi sad ude under store Citrontræer og mellem høie Laurbærhække. Omtrent 14 Dage endnu bliver jeg her, men et Brev fra deres Naade vil dog ikke kunde naae mig, selv om de strax skrev, men tør jeg haabe at De sender mig Brev til Genua Poste restante, der kommer jeg paa Reisen fra Rom naar jeg begiver mig op til Søerne i Norditalien, om en tre Ugers Tid er jeg vel der. Hils deres Frøken Datter, hendes Forlovede, min Ven Otto, Miss Dunlop og Madden, ligesom hr. Kalkar. Lad mig høre at De er vel og glad. Gud velsigne og bevare Dem. Hjerteligst H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus