Dato: 13. april 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

354. Til Henriette Collin.

Neuchatel 13 April 1861.

Kjære Fru Collin!

Om en lille Time reise vi; til Genf eller Lyon ville vi i Dag, men vi tage først Bestemmelse ude paa Jernbanen, da jeg er meget forkjølet; min Haand maatte jeg i Basel lade skjære, da jeg havde saa ondt i den; nu synes den at bedres. Jonas har samlet en stor Mængde Snegle i Basel, de ere expederede til Brunnen for at vente os der. Igaar gik han med Jules Jürgensen, der besøgte os, heelt op paa Jura og kom hjem med stort Udbytte. Han er meget rar og elskværdig, flink til at staae op og jeg troer han morer sig! igaar saae vi her Musæet som interesserede ham. Alle schweitzer Blade ere opfyldte af Roes over os Danske, vi er et energisk Folk, har en god Marine, og i mundtlig Samtale ere Folk ligeledes ganske for vor Sag. I hele Tydskland hørte vi ikke et Ord herom. Hils Deres Mand, Louise og Deres Svigerfader, ligesom hver i Familien.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost