Dato: 4. april 1861
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

351. Fra E. Collin.

Det er ikke min Agt at give Jonas saamange Penge med, at han dermed kan tilfredsstille den saa let begribelige Kjøbelyst, hvor han seer saameget Nyt; men paa den anden Side vil jeg dog ikke umuliggjøre ham fornuftige Indkjøb. For saadanne Tilfælde, og uden at paabyrde Dem noget Ansvar for Indkjøbenes Fornuftighed, vil jeg altsaa bede Dem laane ham Penge, saameget som De finder passende. Da De er velforsynet, sender jeg ikke Penge nu med; De kan jo altid skrive mig til.

Skulde exempli gratia J. kjøbe nogle Naturalier i Italien, er Bravo nok saa god at assistere ham med Forsendingen; thi det maa De holde fast paa, at han ikke belemrer sig dermed som Reisegods.

Vor Herre være med Dem begge.

Deres

4/4-61

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost