Dato: 23. december 1836
Fra: Signe Læssøe   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Fra Signe Læssøe til Henriette Hanck. (Udtog)

d. 23 De[cember 1836]

......... Andersen er uudtømmelig paa Roes over Dem og Deres Søstere, enhver Kreds i Kjøbenhavn vilde de være en Ziir for, siger han saa tidt, han gjør mig rigtignok meget nysgjerrig, tag en god Dag Personsposten eene for Dem og kom Alle herover til os.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost