Dato: 10. november 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

101. Til E. Collin.

Kjøbenh: 10 Nov 36.

Hvorfor ere vi nu Uvenner, min formaaende Hr Asessor? Vil De give Overbringeren Svar. NB. dersom De ikke sidder ved Schakspillet.

Deres Dem hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin