Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Gud dækker bl.a. over: Helligånden

Se også Allah, Guds Rige, himlen, Guds lys

Beskrivelse af dette motiv: "Gud" er kristendommens gud, som i Andersens øjne er alle menneskers gud. Andersens religiøse tanker var udogmatiske og selvstændige, og han godtog aldrig det mystiske dogme om treenigheden; Gud er for Andersen én, og Helligånden taler han aldrig om. Jesus anså han for et udvalgt menneske.

Eksempel :

Gjennem Telegraphtraaden kom Hilsen da Frederik i England gik ombord. Tidligere end et Brev, selv om de flyvende Skyer havde været Postbud, kom Hilsen fra Amerika, hvor Frederik var stegen i Land; det var kun nogle Timer siden.

»Det er dog en Guds Tanke, der er forundt vor Tid!« sagde Oldefa'er; »en Velsignelse for Menneskeheden!«

Kommentar til dette tekststed: »Det er dog en Guds Tanke, der er forundt vor Tid!« sagde Oldefa'er; »en Velsignelse for Menneskeheden!« ; Inspireret af blandt andre vennen og videnskabsmanden H.C. Ørsted tilstræbte Andersen en forening af religion og den moderne videnskab, af tro og viden, og han anskuer i tråd med denne bestræbelse (viden om) naturens undere som tegn på Skaberens storhed. Det er et romantisk synspunkt, ifølge hvilket naturlove er Guds tanker (jvf. H.C. Ørsteds Aanden i Naturen, 1850). Og alt menneskeskabt fremskridt er, i Andersens fromme og gudfrygtige øjne, en gave fra oven. Se også Æblet.