Tekststed fra "Oldefa'er" (1870)

Gjennem Telegraphtraaden kom Hilsen da Frederik i England gik ombord. Tidligere end et Brev, selv om de flyvende Skyer havde været Postbud, kom Hilsen fra Amerika, hvor Frederik var stegen i Land; det var kun nogle Timer siden.

»Det er dog en Guds Tanke, der er forundt vor Tid!« sagde Oldefa'er; »en Velsignelse for Menneskeheden!«

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Gud
  2. Velsignelse
Kommentar: »Det er dog en Guds Tanke, der er forundt vor Tid!« sagde Oldefa'er; »en Velsignelse for Menneskeheden!« ; Inspireret af blandt andre vennen og videnskabsmanden H.C. Ørsted tilstræbte Andersen en forening af religion og den moderne videnskab, af tro og viden, og han anskuer i tråd med denne bestræbelse (viden om) naturens undere som tegn på Skaberens storhed. Det er et romantisk synspunkt, ifølge hvilket naturlove er Guds tanker (jvf. H.C. Ørsteds Aanden i Naturen, 1850). Og alt menneskeskabt fremskridt er, i Andersens fromme og gudfrygtige øjne, en gave fra oven. Se også Æblet.