Religiøse motiver : Oversigt. S�g. Om religiøse motiver

Se ogs� Gud

N�gleord:

Gud, lys

Beskrivelse af dette motiv: Det guddommelige, det himmelske og Gud selv forbindes med lys

Oversigt

Eventyrene er sorteret efter �rstal. Tallene foran titlerne angiver antallet af motivets forekomster i teksten.