Søgeord: rosen. Ny søgning. Søg i resultater

Søgningen gav 50 resultater.

H. C. Andersen

ROSENBERG, P. A., H. C. Andersen. I: Vilh. Malling (udg.), Fra Holberg til Chr. Richardt. En Litteraturhistorie i Biografier , II. halvbd. Jydsk Forlags-Forretning, Aarhus. Pp. 115-56.
Påny trykt i 2. opl., II. halvbd. (Gyldendal, København 1906), pp. 105-45.
Se også nr. 152 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-753)

Udgivet 1901
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:157   Bibliografi-ID: 1507
[Informationer opdateret d. 10.11.2014]

H. C. Andersen og hans Ungdoms-Elskede

ROSENBERG, P. A., H. C. Andersen og hans Ungdoms-Elskede. Provinsen III (jan.-feb.), pp. 42-44. Omtalt i Berlingske Tidende, 25.1.1904.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1904
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:186   Bibliografi-ID: 1547
[Informationer opdateret d. 7.8.2013]

Odense Bys Bog om H. C. Andersen.

Odense Bys Bog om H. C. Andersen. Udgivet af SOPHIE BREUM. Hempelske Boghandel, Odense. 92 pp.
Indhold: [a:] Sophus Bauditz, H. C. Andersen. Et Foredrag holdt ved Odense Bys Fest paa Hundredaarsdagen for hans Fødsel, pp. 15-37; [b:] Vilh. Andersen, Barndomshjemmet, pp. 39-53; [c:] P. A. Rosenberg, H. C. Andersens Ungdoms-Kjærlighed [ dvs. : Riborg Voigt], pp. 55-59; [d:] Sophie Breum, Hans Livs skønneste Fest, pp. 61-77; [e:] S. Br. [Sophie Breum], Byen og Æresborgeren, pp. 79-87; endvidere Ernst v. d. Reckes kantate ved Odense bys fest på hundredårsdagen, Sophus Michaëlis' digt H. C. Andersen og HCA's digt Du kære, gamle Fødeby. - a) Også separattrykt, med paginering [1]-25 (Gyldendal, København); tysk oversættelse, se nr. 207 ndf. [HCAs brev til Odense Kommunalbestyrelse er gengivet i facsimile: Brev ].
Separattryk: Ernst v.d. Reckes Cantate ved Odense Kommunes Fest i Fyens Forsamlingshus paa hundredeaarsdagen for Digteren H.C. Andersens Fødsel 2. april 1905. Musikken af P.E. Lange-Müller.

(Bibliografisk kilde: HCAH IX-27, 1999/133, 1971/495)

Udgivet 1905
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:202
Se værkregistret   Bibliografi-ID: 1568
[Informationer opdateret d. 28.6.2013]

Et Grundmotiv hos Andersen

ROSENBERG, P. A., Et Grundmotiv hos Andersen. Højskolebladet , sp. 397-402.

(Bibliografisk kilde: HCAH II-10 se Aaj 221)

Udgivet 1905
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:241   Bibliografi-ID: 1610
[Informationer opdateret d. 21.11.2011]

H. C. Andersen

ROSENBERG, P. A., H. C. Andersen. Husmoderens Blad X, pp. 108-09.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1905
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:242   Bibliografi-ID: 1611
[Informationer opdateret d. 21.11.2011]

H. C. Andersens Barndom og første Ungdom

ROSENDAL, H., H. C. Andersens Barndom og første Ungdom. Højskolebladet , sp. 403-12.

(Bibliografisk kilde: HCAH II-10 se Aaj 221)

Udgivet 1905
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:243   Bibliografi-ID: 1612
[Informationer opdateret d. 21.11.2011]

H. C. Andersen

STRINDBERG, AUGUST, H. C. Andersen. I hans: Samlade Skrifter , LIV (= Suppl. I): Efterslåtter. Albert Bonnier, Stockholm. Pp. 443-45.
Oprindelig offentliggjort i Politiken 2. apr. 1905 (signeret: August Strindberg, elev av H. C. Andersen).
August Strindberg H. C. Andersen. Till Andersen-jubileet 2 april 1905. I Sverige säga vi inte ens H. C., vi säga Andersen rätt och slätt, ty vi känna endast en Andersen, och det är Andersen. Det är vår och våra föräldrars, vår barndoms, vår mannaålders och vår ålderdoms. När jag som barn fick fatt i en julkalender, hoppade jag alltid över verserna, ty de föreföllo mig så konstlade och prosaiska. Då så Andersens sagor föllo mig i händerna, frågade jag en äldre sakkunnig, om inte detta var poesi. “Nej, det är prosa!” svarade den vise mannen. - “Är detta prosa?” Så minnes jag det lilla kvartformatet med frakturstilen, jag kommer ihåg träsnitten, pilträdet som hörde till “Elddonet”, “Bollen och snurran”, “Tennsoldaten”, “John Blund” (Ole Luikø je), “Snödrottningen” och alla de andra. Och när jag läste och hade läst, blev livet mig så surt. Detta förfärliga vardagsliv med dess småaktighet och orättfärdighet, detta trista enformiga liv i en barnkammare, där vi plantor stodo för tätt och trängdes, kivades om maten och gunsten, blev mig outhärdligt, ty jag hade i Andersens sagovärld fått visshet om tillvaron i en annan värld, en guldålder, i vilken det fanns rättvisa och barmhärtighet, i vilken föräldrarna verkligen smekte sina barn och inte b a r a drogo dem i håret, i vilken något för mig absolut okänt kastade ett rosenskimmer även över fattigdomen och förödmjukelsen, det skimmer som med ett nu oanvändbart ord kallas: kärleken. Också om Orfeus erinrade han, denna skald, som sjöng på prosa, så att ej blott djuren, växterna och stenarna lyssnade och rördes, utan så att leksakerna fingo liv, tomtar och troll blevo verkliga, skolböckerna, dessa fasans ting, blevo poetiska, ja han gav hela Danmarks geografi på fyra sidor! Det var en häxmästare! Så skildes våra vägar. Men vid tjugufem års ålder skulle jag en dag åt en förläggare översätta “Andsersens sista sagor”. Jag märkte nog att tiden gått fram över både honom och mig. Utilismen och nationalekonomien hade då sin tid, och det var inget ont i det, men Pegasus hade blivit spänd för plogen. Dessa sagor vore litet prosaiska, men en av dem var rolig; den hette “Den stora sjöormen”och handlade om telegrafkabeln i Atlanten och om fiskarnas grubblande över denna nya fisk, “som det inte var något slut på”. Det var bra påhittat, och det minns jag ännu. Då jag blev trettio år, skulle min vän Carl Larsson illustrera Andersen, och då förnyade jag bekantskapen, men då hade jag den glädjen att kunna sätta boken i händerna på m i n a barn. Och som de voro barn av sin tid, så frågade de mig, om “det var sant allt det där”. Jag minns inte vad jag svarade! Det var nämligen omkring 1880, då alla gamla sanningar vore satta under diskussion. Jag blev fyrtio år och upptäckte Andersens romaner, på tyska. Jag förundrade mig över den orättfärdighet, varmed man behandlat Andersens romaner. “Bara en spelman” är ju en stor saga, och en av de bästa, och att en roman är poetisk, kan inte längre anses som ett fel! Jag blev femtio år och kom till danska kusten. Cavling kommer ihåg det. Jag bodde i ett lusthus medrankor på väggen; jag strövade omkring i bokskogen och simmade i Öresund, och så lånade jag på lånbiblioteket Andersens Eventyr. Nu ska vi se, om de ha hållit sig! De hade hållit sig! - Elddonet gav ännu gnistor, pilträdet grönskade, tennsoldaten skyldrade gevär, fastän han varit i beröring med rännstenen, och detta år 1900, sedan utilismen och nationalekonomien rullat fram med sina ångvältar. Det var en stark karl! Om lördag fyller min yngsta dotter fyra år, och då skall hon få Andersens sagor, på danska, i vart fall för att hon må titta på bilderna. Kanske hon också kan läsa sagorna, fast jag inte vet det; hon är ju ett underbarn, och hennes mormor var danska, från Odense. Andersen håller sig, och Anbdersen följer mig! Politiken frågar slutligen vad jag har Andersen att tacka för. Jag svarar: Läs mina enkla S a g o r av 1903, och se själv var jag har gått i lära! Många lärare har jag haft: Schiller och Goethe, Victor Hugo och Dickens, Zola och Peladan, men jag vill lika fullt underteckna denna intervju med August Strindberg,
Elev av H. C. Andersen.
(Politiken 2 april 1905, omtryck i Samlade skrifter, femtiofjärde delen: Efterslåtter, 1920) = aaj267

(Bibliografisk kilde: HCAH 2004/121)

Udgivet 1920
Sprog: svensk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:398   Bibliografi-ID: 1823
[Informationer opdateret d. 20.2.2012]

Mit Livs Historier. Fra Barndommens Dage.

BJØRNSON, BJØRN, Mit Livs Historier. Fra Barndommens Dage. H. Aschehoug & Co., Kristiania. Pp. 3-7. [Besøg på Ringerike, om HCA på Middelhavet, æresborgerfesten, "Sneglen og Rosenbusken" (Jeg er Rosenbusken, Collin er Sneglen).]

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1922
Sprog: norsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:418   Bibliografi-ID: 1853
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Et Hundredaarsminde

NIELSEN, ALFRED E., Et Hundredaarsminde. Aarsskrift for Slangerup Landbrugsskoles Elevforening , pp. 26-30.
Om HCA's ungdomsforelskelse i Line Snitker. Med gengivelse af digtet "Stjernerne og Roserne"
Jeg ved to Stjerner saa lyse og saa blaa,
jeg aldrig deres Lige paa Himmelen saa,
jeg ved to røde Roser, saa smukke, forsandt,
jeg ingentid i Haven saa deilige fandt.

Nys faldt fra hine Stjeerne en Dug saa hed,
de klare Perler trilled paa Roserne ned
da brændte dobbelt deiligt det Rosenskjær,
de Stjerner og de Roser, de bleve mig saa kær.

Ak kan jeg dem ei eie, ak kan jeg dem ei faae,
hvad er da alle Stjerner paa Himmelens Blaae,
paa Jorden er ei Blomster som hine Roser to,
de Stjerner og de Roser, de røvet har min Ro.

og digtet fra Nytaarsmorgen 1824 Brev

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1923
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:435   Bibliografi-ID: 1877
[Informationer opdateret d. 22.9.2014]

Zum 50. Todestage Hans Christian Andersens

KLINKE-ROSENBERGER, ROSA, Zum 50. Todestage Hans Christian Andersens. [ Schweizerische ] Pädagogische Zeitschrift XXXV, pp. 237-40.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1925
Sprog: tysk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:478   Bibliografi-ID: 1930
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Eventyr

Eventyr , [I-IV]. Med Illustrationer af V. PEDERSEN. Forlaget Danmark, København. 236; 234; 233; 233 pp.
Indledning af P. A. Rosenberg, Hans Christian Andersen (1805-1875), I pp. 9-26.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1970/243)

Udgivet 1926
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:516   Bibliografi-ID: 1971
[Informationer opdateret d. 23.11.2011]

H.C. Andersen.

Hartvigsen, Anna, "H.C. Andersen". I hendes: Fremragende danske Mænd og Kvinder født i Tidsrummet 1750-1850. Gennemset af P.A. Rosenberg. J.H. Schultz, København 1926. Pp. 8-11.
Udgivet 1926
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1649   Bibliografi-ID: 12669
[Informationer opdateret d. 19.11.2009]

Naar H. C. Andersen var paa Rejse

Naar H. C. Andersen var paa Rejse. Verden og Vi XX, nr. 26, pp. 26-27.
Mærket Spectator. - Smst. p. 25 en notits om HCA-monumentet i Rosenborg Have, mærket Memor.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1930
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:705   Bibliografi-ID: 2188
[Informationer opdateret d. 21.10.2014]

Berlingske Tidende: Forhænget drages til Side for H.C. Andersens Eventyrverden ...

Berlingske Tidende 6. jul.: H. C. Andersen-Nummer. 15 pp.
Indhold bl. a.: [a:] H. G. Olrik, H. C. Andersen og Odense By; [b:] Robert Neiiendam, H. C. Andersen og det gamle Odense Teater; [c:] Einar Black, H. C. Andersen og hans Bopæl i Paris [Rue Cassette nr. 11]; [d:] Angul Hammerich, Et Møde mellem H. C. Andersen og Grundtvig; [e:] Peter de Hemmer Gudme, Fra en Bogorms Vandringer gennem Kartoteksskuffer og Kataloger; [f:] Sophus Michaëlis, Aadybet - Klokkedybet; [g:] Palle Rosenkrantz, H. C. Andersen og de fynske Herregaarde; [h:] Esther Scheel, Japan hylder Eventyrdigteren. En H. C. Andersen-Forestilling i Det kejserlige Teater i Tokyo.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 6. juli 1930
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:762a   Bibliografi-ID: 2248
[Informationer opdateret d. 4.6.2012]

H. C. Andersen

ROSENKILDE, VOLMER, H. C. Andersen. I hans: Gamle danske Bøger af international Berømmelse. Levin & Munksgaard, København. Pp. 45-62.
Optryk af nr. 884 ndf. - på engelsk: Early Danish Books of International fame. Saxo Grammaticus, Tycho Brahe. Nicolaus Steno. H.C. Andersen. By Volmer Rosenkilde 1935. Translated from the Danish by Jens J. Christoffersen.

(Bibliografisk kilde: HCAH, eng.: 2000/75)

Udgivet 1935
Sprog: dansk, engelsk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:871   Bibliografi-ID: 2379
[Informationer opdateret d. 13.2.2012]

H. C. Andersen og hans første Eventyr-Samlinger. 1835 - 8. Maj - 1935

ROSENKILDE, VOLMER, H. C. Andersen og hans første Eventyr-Samlinger. 1835 - 8. Maj - 1935. Bogormen [XXXII], pp. 76-93.
Optrykt s. å. (nr. 871 ovf.). - Tysk oversættelse: H. C. Andersen und seine ersten Märchensammlungen, Zeitschrift für Bücherfreunde 3. F. IV, pp. 97-106. - Anm: H.C. Andersen Honorarer: Rosenkilde har i Reitzels Arkiv, som nu opbevares i Det kgl. Bibliotek, skaffet oplyst, at H.C. Andersen for den første illustrerede Udgave af Eventyrene 1850 kun modtog 200 Rdl. En Fortegnelse over alle Andersens Værker for Aarene 1854-73 viser, at han i disse Aar i alt har modtaget 29.977 Rdlr I Honorarer, Berlingske, 30.7.1935.

(Bibliografisk kilde: HCAH da og ty. 1970/111)

Udgivet 8. maj 1935
Sprog: dansk, tysk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:884   Bibliografi-ID: 2393
[Informationer opdateret d. 10.8.2017]

It's Perfectly True! and Other Stories.

It's Perfectly True! and Other Stories. Translated from the Danish by PAUL LEYSSAC. With the Original Illustrations by VILHELM PEDERSEN. Macmillan & Co., London. 1930, 340s. xvi, 338 pp.
Forord af Hugh Walpole pp. vii-ix; bemærkning af oversætteren pp. xi-xii. - Anm.: Paul V. Rubow, Nationaltidende 29. nov. - Også udg. af Harcourt, Brace & Co., New York 1938 (med illustrationer af Richard Bennett). - Anm.: Paul Rosenfeld, The Saturday Review of Literature , 18:3, 14.5. 1938, pp. 10-11; Frederik Schyberg, Politiken, 1937; Christian Science Monitor, 30.3.1938.
"Teachers to Hear Fairy Tales Talk. Hans Christian Andersen Work to Be Topic of Lecture Thursday" Sunday Times Advertiser, Trenton, New Jersey, 19.3.1939; K.Fl. "H.C. Andersen paa Engelsk", Berlingske Tidende, 11.7. og 5.12.1937.
Se også nr. 813 ovf.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/322, A-640, 1995/174)

Udgivet 1937
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:918   Bibliografi-ID: 2439
[Informationer opdateret d. 29.6.2016]

H. C. Andersen i Verdens Udkanter

ROSENBERG, HOLGER, H. C. Andersen i Verdens Udkanter. Philobiblon. Nordisk tidsskrift for bibliofili, exlibris og bogkunst I 1945-47, pp. 50-52. - Anm.: Morgenbladet, 23.12.1945.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1945
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1195   Bibliografi-ID: 2762
[Informationer opdateret d. 13.8.2012]

H. C. Andersen og Charles Dickens. Et venskab og dets opløsning.

BREDSDORFF, ELIAS, H. C. Andersen og Charles Dickens. Et venskab og dets opløsning. Med gengivelse af H. C. Andersens dagbog fra besøget hos Dickens i sommeren 1857 og brevvekslingen mellem H. C. Andersen og Dickens i årene 1847-62, samt en række hidtil utrykte dokumenter og breve. Rosenkilde & Bagger, København. 151 pp.
Engelsk udg., 1956 (nr. 1801 ndf.). - Anm.: Jørgen Budtz-Jørgensen, Nationaltidende 15. jan. 1952; F.N., Ny Dag, 23.1.1953. Peder Hesselaa, Aalborg Stiftstidende, 28.1.1952 og Fyens Stiftstidende, 1.2.1952; Chr. Kirchhoff-Larsen, Børsen 11.-12. nov.; Jens Kruuse, Jyllands-Posten, 23. nov. 1951; Kai Friis Møller, Politiken 31. dec. 1951 og 1.1.1952; Peter P. Rohde, Information 24. nov.; Paul V. Rubow, Berlingske Aftenavis 17. nov.; Anders Österling, Svenska Lens-Tidningen, 8.12.1951. - Cf. nr. 1395 , 1398 og 1425 ndf. Anm.: Hans Dhejne, Sydsvenska Dagbladet Snällposten 1952. Optrykt i hans Då voro bokarna ljusa. Gleerups, Lund 1971. Pp. 21-26 ("H.C. Andersen och Dickens"); Erik Frykman, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, 30. januari 1952; Olof Lagercrantz, Dagens Nyheter, 29.1.1952.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1951
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1374   Bibliografi-ID: 2975
[Informationer opdateret d. 24.11.2016]

'Eventyr som kunne skrives': Fra H. C. Andersens Digterværksted

TOPSØE-JENSEN, H., 'Eventyr som kunne skrives': Fra H. C. Andersens Digterværksted. I: Jørgen Glahder (red.), Runer og Rids. Festskrift til Lis Jacobsen 29. Januar 1952 . Rosenkilde & Bagger, København. Pp. 143-50.
Optrykt i nr. 2155 ndf. (pp. 249-56).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 29. januar 1952
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1415   Bibliografi-ID: 3022
[Informationer opdateret d. 9.1.2012]

Christian Molbech.

BORUP, MORTEN, Christian Molbech. Rosenkilde & Bagger, København. Pp. 272-76. Cf. reg.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1954
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1483   Bibliografi-ID: 3100
[Informationer opdateret d. 19.1.2012]

H. C. Andersen og England.

BREDSDORFF, ELIAS, H. C. Andersen og England. Rosenkilde & Bagger, København. 647 pp.
Anm.: Emil Frederiksen, Berlingske Tidende 15. mar. 1955; Bo Grønbech, Berlingske Aftenavis 10. jan. og 20. nov. og Fyens Tidende, 10.1.1965; Peder Hesselaa, Aalborg Stiftstidende 23. nov.; Ole Jacobsen, Information 1. apr. 1955; Chr. Kirchhoff-Larsen, Børsen 9. apr. 1955; Jens Kruuse, Jyllands-Posten 23. nov.; Stig Lindman, Västerbottens Folkblad 1. apr. 1955; Vagn Riisager, Kristeligt Dagblad, 6.12.1954; Sv. Sørensen, Aalborg Amtstidende 19. jan. 1955; Jørgen Voeler, Aarhus Amtstidende 2. dec.; The Times Literary Supplement , 1955, p. 71; Harald Åström, Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri , 1955, pp. 299-301. - Cf. nr. 1531 , 1676 og 1759 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1954
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1484   Bibliografi-ID: 3101
[Informationer opdateret d. 2.5.2013]

H. C. Andersen på 80 sprog.

DAL, ERIK, H. C. Andersen på 80 sprog. Rosenkilde & Bagger, København. 77 pp.
Nærværende arbejde er - i ikke meget afvigende form - skrevet som et bidrag til [nr. 1558 ovf.]. - Anm.: Aa. K. [Aage Kabell], Information 29. mar.; F. N. [Frederik Nielsen], Social-Demokraten 28. mar.; Carl Roos, Jydske Tidende 6. mar. - Cf. nr. 1718 og 1759 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1955
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1566   Bibliografi-ID: 3188
[Informationer opdateret d. 13.1.2012]

Tre gange roser med svv års mellemrum

BORREGAARD, SVEND, Tre gange roser med svv års mellemrum. Kristeligt Dagblad 2. apr.
Om rosenmotivet i Kun en Spillemand, Sneedronningen og Verdens deiligste Rose.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. april 1955
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1690   Bibliografi-ID: 3315
[Informationer opdateret d. 16.1.2012]

Hans Andersen and Charles Dickens. A Friendship and Its Dissolution.

BREDSDORFF, ELIAS, Hans Andersen and Charles Dickens. A Friendship and Its Dissolution. Rosenkilde & Bagger, Copenhagen. 140 pp., 11 pl. (Anglistica, 7.)
This book is a revised translation of a work which was first published in Danish in 1951 [ dvs. : nr. 1374 ovf.]. - Anm.: Anm.: L. C. S. [Leslie C. Staples], The Dickensian , 53, 1957, pp. 117-18. The Times Literary Supplement 1957, p. 226; George H. Ford, Nineteenth-Century Fiction, Vol. 12, No 2 (Sep., 1967), pp. 166-68; Ernest Bernbaum, Scandinavian Studies, Vol. 29, No. 2, May 1957, pp. 97-100; Karl Litzenberg, Victorian Studies, Vol. 1, No 3 (Mar. , 1958), p. 302.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1956/61)

Udgivet 1956
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1801   Bibliografi-ID: 3435
[Informationer opdateret d. 23.1.2014]

Den lille Pige med Svovlstikkerne. Træk af et eventyrs forhistorie og skæbne.

DAL, ERIK, Den lille Pige med Svovlstikkerne. Træk af et eventyrs forhistorie og skæbne. Rosenkilde & Bagger, København. 59 pp.
Anm.: Peder Hesselaa, Aalborg Stiftstidende 16. jul. 1957. K.F. Berlingske Tidende, 26.3.1957.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1956
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1804   Bibliografi-ID: 3439
[Informationer opdateret d. 23.2.2017]

Faser af dansk digtning.

KABELL, AAGE, Faser af dansk digtning. Rosenkilde & Bagger, København. Pp. 92-94, 96, 107-08, 112-14. Cf. reg.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1959
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1890   Bibliografi-ID: 3546
[Informationer opdateret d. 18.4.2016]

Fra H. C. Andersens boghylde. Hans bogsamling belyst gennem breve, kataloger og bevarede bøger.

DAL, ESTRID & ERIK, Fra H. C. Andersens boghylde. Hans bogsamling belyst gennem breve, kataloger og bevarede bøger. Rosenkilde & Bagger, København. 103 pp.
Cf. nr. 2005 ndf. - Anm.: Chr. Kirchhoff-Larsen, Børsen 28.1.1961; Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel. Frankfurter Ausgabe 18.10.1966, p. 2298 (mærket s-t); H. N. [Henrik Neiiendam], Berlingske Aftenavis 14. jan.; Vagn Riisager, Kristeligt Dagblad 2. feb.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1961
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1947   Bibliografi-ID: 3616
[Informationer opdateret d. 16.1.2012]

Almindeligt Forfatter Lexicon

ERSLEW, THOMAS HANSEN, Almindeligt Forfatter Lexicon [..], I. Rosenkilde & Bagger, København. Pp. 16-18.
Fotografisk optryk; oprindelig offentliggjort 1843. se: 17352
Udgivet 1962
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1991   Bibliografi-ID: 3665
[Informationer opdateret d. 29.6.2012]

Den indre linie i H. C. Andersens eventyr. En psykologisk studie.

NYBORG, EIGIL, Den indre linie i H. C. Andersens eventyr. En psykologisk studie. Gyldendal, København. 209 pp.
En række forelæsninger holdt på C. G. Jung-Instituttet i Zürich i forårssemestret 1961. - Især om Reisekammeraten, Den lille Havfrue, De vilde Svaner, Paradisets Have, Sneedronningen, De røde Skoe og Dynd-Kongens Datter. - Anm.: Jørgen Bukdahl: "Den sande H.C. Andersen", Jyllands-Posten 15. jul.; Erik Dal, Anderseniana 2. rk. V:2 1963, pp. 178, 180-82; Niels Egebak, B. T. 4. jun., Niels Egebaks anm. (Andersen psykoanalyseret) optrykt i hans: Spejlinger. Små kritiske epistler . Arena, Fredensborg 1964. Pp. 39-40; Emil Frederiksen, Berlingske Tidende 5. maj og Vejle Amts Folkeblad, 2.6.1962; Richardt Gandrup, Aarhuus Stiftstidende 27. maj; Anm.: Lars Hamberg, Hufvudstadsbladet 16.6.1962 (optrykt i hans: Litterär nordisk seglats. Artiklar i urval , V. [Privattryk,] Helsingfors 1992. Pp. 138-39); -aj. [Aage Jørgensen], Højskolebladet , p. 744; H. A. Koefoed, Bergens Tidende 2.7.1963; Paul Heide Ottosen, Studenterkredsen , 34, 1966, pp. 21-28; F. N. [Frederik Nielsen], Aktuelt 23. jun. og Ny Tid, 6.7.; Marie-Louise Paludan, Sorø Amtstidende 5. jul.; Peter P. Rohde, Information 22. jun.; George C. Schoolfield, Scandinavian Studies XXXV 1963, pp. 345-47; Helge Sørensen, Vendsyssel Tidende 8. jun.; Villy Sørensen, Vindrosen IX, pp. 594-99. - Cf. Finn Stein Larsen, Jung og urmørket, Politisk revy I:10, 10. jan. 1964, pp. 14-15, - besvaret af Eigil Nyborg, Litteraterne og den indre virkelighed, smst. I:14, 14. mar. 1964, p. 15. - Cf. nr. 2001 og 2014 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1962
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1997   Bibliografi-ID: 3671
[Informationer opdateret d. 2.2.2017]

En Historie fra Klitterne.

En Historie fra Klitterne. Med Tegninger af THOMAS HAVNING. Nordlundes Bogtrykkeri, København. 55 pp.
Bemærkninger af H. Topsøe-Jensen pp. 37-55. - Anm.: Emil Frederiksen, Berlingske Tidende, 26.1.1963; Peder Hesselaa, Aalborg Stiftstidende 6. mar.; Børsen, 28.1.1963; Aage Jørgensen, Vindrosen X, pp. 657-60; Berlingske Aften, 4.1.1963; Højskolebladet , 1963, pp. 254-55; hertil Johs. Garnæs Petersen, smst ., pp. 371 og 373, besvaret af AaJ pp. 453 og 455.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1963/1)

Udgivet 1963
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2024   Bibliografi-ID: 3702
[Informationer opdateret d. 28.8.2013]

Supplement til Almindeligt Forfatter-Lexicon

ERSLEW, THOMAS HANSEN, Supplement til Almindeligt Forfatter-Lexicon [..], I. Rosenkilde & Bagger, København. Pp. 19-28.
Fotografisk optryk; oprindelig offentliggjort 1858.
Udgivet 1963
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2030   Bibliografi-ID: 3709
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

En svensker i Nyhavn

OLSSON, JAN OLOF, En svensker i Nyhavn. I: Gert Munch (red.), En bog om Nyhavn. Rosenkilde & Bagger, København. Pp. 65-74.
Om HCA's boliger i Nyhavn (nr. 18, 20 og 67).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1963
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2040   Bibliografi-ID: 3719
[Informationer opdateret d. 9.12.2015]

20.000 danske besøger Andersens evige foraar

ROSENKILDE, BENITO, 20.000 danske besøger Andersens evige foraar. Aalborg Amtstidende 16. nov.
Om Malaga under HCA's besøg i 1862 - og nu.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1966
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2171   Bibliografi-ID: 3870
[Informationer opdateret d. 1.12.2015]

H. C. Andersens 'Rosen-Alfen' og Boccaccios novelle om Isabetta fra Messina

Nyholm, Esther, H. C. Andersens 'Rosen-Alfen' og Boccaccios novelle om Isabetta fra Messina. Anderseniana , 3. rk., 1:1, 1970, pp. 60-70.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1970
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:97   Bibliografi-ID: 4079
[Informationer opdateret d. 11.1.2012]

The Refrigerated Heart. A Comparative Study of Novalis' 'Märchen von Hyacinth und Rosenblüte' and H. C. Andersen's 'Sneedronningen'

Grabowski, Simon, The Refrigerated Heart. A Comparative Study of Novalis' 'Märchen von Hyacinth und Rosenblüte' and H. C. Andersen's 'Sneedronningen'. Scandinavica , 10, 1971, pp. 43-58. - Optrykt 1974 (nr. 299 ndf.).
Udgivet 1971
Sprog: engelsk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:143   Bibliografi-ID: 4125
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

H. C. Andersen en de dichteres Estella Hijmans-Hertzveld

Reeser, H., H. C. Andersen en de dichteres Estella Hijmans-Hertzveld. Studia Rosenthaliana , 5, 1971, pp. 213-18, samt 1 pl.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1972/47 )

Udgivet 1971
Sprog: hollandsk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:150   Bibliografi-ID: 4132
[Informationer opdateret d. 20.6.2012]

Digterens juleaftener

Nielsen, Bent Rosenkilde, Digterens juleaftener. Sjællands Tidende 22.12.1971.
Udgivet 22. december 1971
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:165   Bibliografi-ID: 4147
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Kejserens sidste skrig. Analyse af H. C. Andersen: 'Kejserens nye klæder'

Nicolajsen, Karen, Kejserens sidste skrig. Analyse af H. C. Andersen: 'Kejserens nye klæder'. Vindrosen , 20:4, 1973, pp. 74-78.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1973
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:263   Bibliografi-ID: 4245
[Informationer opdateret d. 6.11.2013]

Den endnu levende

Rohde, H. P., Den endnu levende. I hans: Gaadefulde stadier paa Kierkegaards vej . Rosenkilde og Bagger, København 1974. Pp. 39-51. - Om Søren Kierkegaards Af en endnu Levendes Papirer. - Cf. nr. 117 og 166 ovf.
Udgivet 1974
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:295   Bibliografi-ID: 4277
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

The Refrigerated Heart. A Comparative Study of Novalis' 'Märchen von Hyacinth und Rosenblüte' and H. C. Andersen's 'Sneedronningen'

Grabowski, Simon, The Refrigerated Heart. A Comparative Study of Novalis' 'Märchen von Hyacinth und Rosenblüte' and H. C. Andersen's 'Sneedronningen'. Anderseniana , 3. rk., 2:1, 1974, pp. 51-70. - Optryk af nr. 143 ovf. - Hertil knytter sig SG's H. C. Andersens 'Sneedronningen' og dens tyske dobbeltgænger, smst . pp. 71-78, der fungerer som dansk resumé, samt tillige fremfører en række nye, uddybende synspunkter; dette bidrag er også offentliggjort i Fyens Stiftstidende 23.8.1974 (Hjerte på is).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1974/55)

Udgivet 23. august 1974
Sprog: engelsk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:299   Bibliografi-ID: 4281
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Årsager til H. C. Andersens stavevanskeligheder

Rosendal, Axel, Årsager til H. C. Andersens stavevanskeligheder. Anderseniana , 3. rk., 2:2, 1975, pp. 160-84. - Forstudie hertil: Var H. C. Andersen ordblind?, Ordblindebladet , 30:2, 1975, pp. 18-25.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1975/236, 1996/30, 1976/62)

Udgivet 1975
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:412   Bibliografi-ID: 4394
[Informationer opdateret d. 1.9.2014]

Hans Christian Andersen als bildender Künstler

Kjeld Heltoft, Hans Christian Andersen als bildender Künstler . Kgl. Dänisches Ministerium des Äussern, Rosenkilde & Bagger. Kopenhagen 1980. 143 pp. - Tysk oversættelse ved Lotte Eskelund af nr. 10 ovf. - Anm.: Ausblick, Nov. 1982 p. 19.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1980
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:704   Bibliografi-ID: 4685
[Informationer opdateret d. 11.11.2013]

Venskabets mysterier. Om H. C. Andersens roman 'O.T.', hans forelskelse i Edvard Collin og 'Den lille Havfrues' forløsning

Rosen, Wilhelm von, Venskabets mysterier. Om H. C. Andersens roman 'O.T.', hans forelskelse i Edvard Collin og 'Den lille Havfrues' forløsning. Anderseniana , 3. rk., 3:3, 1980, pp. 167-214. - Engelsk resumé pp. 210-14. - Stærkt forkortet version offentliggjort i Pan , 1981, nr. 1, pp. 10-14 (Den lille Havfrue. Eventyret om en afvigers vilkår og skæbne i 1836). - Forelæsning holdt i H.C. Andersen-Nyhavn, Politiken, 20.10.1991. - Cf. nr. 1527 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1980
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:730   Bibliografi-ID: 4711
[Informationer opdateret d. 1.11.2012]

En havfrue

Rosen, Wilhelm von, En havfrue. Politiken 22.3.1981. Pan, nr. 1, s. 10-14; - Om HCA's forelskelser i mænd, specielt Edvard Collin.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 22. marts 1981
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:794   Bibliografi-ID: 4774
[Informationer opdateret d. 13.2.2012]

H. C. Andersens forelskelse i Ludvig Müller og dennes forgæves forsøg på at få et ordentligt mandfolk ud af ham. Tillæg: Gengivelse af de i 1984 fundne breve herom

Rosen, Wilhelm von, H. C. Andersens forelskelse i Ludvig Müller og dennes forgæves forsøg på at få et ordentligt mandfolk ud af ham. Tillæg: Gengivelse af de i 1984 fundne breve herom. Kritik , nr. 73, 1985, pp. 18-43. - Tillægget (pp. 38-43) omfatter 4 breve, heraf 3 fra HCA til LM. - Cf. nr. 1527 ndf. - Anm: Peter Eriksen Fyens Stiftstidende 2.10.1985 og Rolf Dorset Fyens Stiftstidende 15.10.1985.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1985
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1040   Bibliografi-ID: 5018
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Eventyrbroen. Psykoanalytiske essays om H. C. Andersen

Lotz, Martin, Eventyrbroen. Psykoanalytiske essays om H. C. Andersen . Gyldendal, København 1988. 378 pp., 12 pl. - Cf. forf.'s Eventyrdigterens skjulte arv, Humaniora , 2:2, 1988, pp. 10-12. - Anm.: Finn Abrahamowitz, Information 29.12. 1988; Hans Christian Andersen, Scandinavica , 30, 1991, pp. 242-44; Preben Hertoft, Ugeskrift for Læger , 151, 1989, p. 207; Jørgen Dines Johansen, Nordica , 6, 1989, pp. 252-58; Preben Meulengracht, Jyllands-Posten 2.5.1989; Johan de Mylius, Berlingske Tidende 10.11.1988 (hvortil debatindlæg af Henning Paikin, smst . 4.12. 1988); Henrik Neiiendam, Weekendavisen 21.10.1988; René Rasmussen, Standart , 2:4, 1988, p. 31; Nicole K. Rosenberg, Agrippa - psykiatriske tekster , 11, 1989, pp. 78-79; Erik Svendsen, Det fri Aktuelt 22.12.1988; Jens Smærup Sørensen, Bogens Verden , 1988, pp. 378-79; anon., Roskilde Dagblad 26.9.1988.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1988
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1215   Bibliografi-ID: 5193
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Ej blot til lyst. En romanbiografi om H. C. Andersen

Rindel, Gerd, Ej blot til lyst. En romanbiografi om H. C. Andersen . Hans Reitzel, København 1990. 183 pp. - Skrevet for børn og unge. - Anm.: Jens Kistrup, Berlingske Tidende 21.12.1990; Marianne Rosen, Information 10.12.1990; Kristeligt Dagblad 24.7.1992; Weekendavisen 12.10.1990; Bent Mohn, Politiken 17.11.1990. - Cf. Bodil Hedeboe, "At drømme stort om sig selv", Dansk Noter, 1991, nr. 3. pp. 42-48.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1990
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1329   Bibliografi-ID: 5307
[Informationer opdateret d. 30.6.2010]

Månens kulør. Studier i dansk bøssehistorie 1628-1912

Rosen, Wilhelm von, Månens kulør. Studier i dansk bøssehistorie 1628-1912 . Rhodos, København 1993. Pp. 323-73 (En havfrue i 1836. H. C. Andersen) og 618-28 (H. C. Andersens eftermæle). - Disputats, forsvaret på Københavns Universitet 17.12.1993. - Forarbejder: nr. 730 og 1040 ovf.
Udgivet 17. december 1993
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1527   Bibliografi-ID: 5505
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Litteraturhistorisk læsebog. Tekster, analyser, perspektiver

Nyord, Peter, Litteraturhistorisk læsebog. Tekster, analyser, perspektiver . Dansklærerforeningen, København 1995. Pp. 89-107 (Romantikken, omfattende Rosenalfen, pp. 91-94, samt Dræber-duften, pp. 95-107). - Hertil knytter sig pp. 51-55 i forf.'s Litteraturhistorie i praksis. Idéer til Litteraturhistorisk læsebog . 1995.

Søgeord: rosen. Ny søgning. Søg i resultater