Vis bibliografien

H.C. Andersen-Centrets bibliografi er aldrig udgivet på tryk. Den indeholder nu 9228 poster. Tallet hentes direkte fra databasen og er helt aktuelt uanset datoen for denne sides seneste opdatering (nedenfor).

Bibliografien blev oprindelig skabt bl.a. for at registrere nyere litteratur, som endnu ikke var i Aage Jørgensens bibliografier.

Bibliografien indeholder derudover information bag vores forskningsrelaterede web-projekter: Breve, Bibliografier, Anmeldelser, Værkregistret og Konferencer.

Bibliografien er opbygget af korrespondent Solveig Brunholm og Lars Bo Jensen. Sidstnævnte er initiativtager til og redaktør på bibliografien og har primært stået for udvalget af udenlandske førsteudgivelser af Andersen-værker i digterens egen levetid.

Solveig Brunholms arbejde med Brevbasen, hvor bl.a. Jørgen Skjerks og Erik Dals samlinger og noter samt biblioteker, museer, netsteder og andre samlinger i mange lande er blevet gennemtrawlet, har gjort H.C. Andersen-Centrets egen bibliografi til en forskningsdatabase, der supplerer de trykte bibliografier og er specialiseret i litteratur, der har med H.C. Andersens breve at gøre. Bibliografien opdateres løbende.

Solveig Brunholm leverer desuden på baggrund af sit samarbejde med især Ejnar Askgaard på Odense Bys Museer løbende bibliografiske nyopdagelser og opdateringer.

Centrets bibliografi består derudover mest af notater om anmeldelser af H.C. Andersen fra hans egen tid samt de af Andersens værker, der udkom på fremmedsprog før på dansk. Det drejer sig især om engelsksprogede tekster. Atten af Andersens eventyr udkom i England før end i Danmark, og digterens første officielle selvbiografi udkom på tysk! Bibliografiens oplysninger om udenlandske førsteudgivelser er således vitale for værkregistret.

Links: