Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1995-1998 (Anderseniana 1998):

Nyord, Peter, Litteraturhistorisk læsebog. Tekster, analyser, perspektiver. Dansklærerforeningen, København 1995. Pp. 89-107 (Romantikken, omfattende Rosenalfen, pp. 91-94, samt Dræber-duften, pp. 95-107). - Hertil knytter sig pp. 51-55 i forf.'s Litteraturhistorie i praksis. Idéer til Litteraturhistorisk læsebog. 1995.
Nørballe, Inge (udg.), Omkring Bakkehuset. Bakkehuset og dets beboere set med samtidens øjne. Fisker & Schou, Frederiksberg 1993. Pp. 70-75. - Brev af 11.6.1869 fra HCA til J. M. Thiele (- oprindelig trykt i Erindringer fra Bakkehuset, 1869, se: 989
Nørregård-Nielsen, Hans Edvard, Storke. I: Hans Edvard Nørregård-Nielsen (red.), Fuglefri. Kunstcentret Silkeborg Bad, Silkeborg 1998. Pp. 35-43, spec. pp. 36-39.
Ochsner, Bjørn, H. C. Andersen-fotografier fra Frijsenborg. I hans: Fotografi på tryk. Essays og artikler. Udg. af Ingrid Fischer Jonge. Det nationale Fotomuseum/Det kongelige Bibliotek, København 1996. Pp. 124-43. - Om Henrik Tilemanns 35 fotografier fra 1863 og 1865. - Oprindelig trykt i Fund og Forskning i Det kongelige Biblioteks Samlinger, II, 1955, pp. 80-98.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1996/140)

Oikarinen, Lauri, Familiar and Unfamiliar in the Personal Faith History. I: Nils G. Holm (red.), The Familiar and the Unfamiliar in the World Religions. Challenges for Religious Education Today. Åbo Akademi, Åbo 1997. Pp. 224-34. (Religionsvetenskapliga Skrifter, 34.) - Bl.a. om Sneedronningen.