Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1999-2006 (kun publiceret her):

Bøger og bidrag til bøger

Albertsen, Leif Ludwig, Über die Grenze. Futura Edition, Flensburg 2002. 19 pp. (Flenscreen, 6.) – Foredrag ved symposiet "Kuriosum als Erkenntnis" 25.10.2002, med undertitlen "Humor der dänischen Klassiker Holberg, Andersen und Kierkegaard im deutschen Kontext". – Om "Klods-Hans" pp. 12-16.

Alring, Michael, Berømte danskere. Kort fortalt. Aschehoug, Copenhagen 2002. Pp. 25-27.

Alring, Michael, A Short History of Great Danes. Aschehoug, København 2002. Pp. 25-27.

Amis, Kingsley, "Stork, Stork, Long-Legged Stork". I hans: What Became of Jane Austin? And Other Questions. Jonathan Cape, London 1970. Pp. 25-29. – Oprindelig offentliggjort 1955; anm. af Maurice Michaels oversættelse af selvbiografien (The Mermaid Man, 1955), samt: 1568

Andersen, Frank Egholm, H. C. Andersen som ung. Illustrationer: Poul Andersen. Bogforlaget Her & Nu, København 2003. 56 pp. – Anm.: Jette Andersen, Læsepædagogen, LII, 2004, nr. 3, p. 25; Steffen Larsen, Bogmarkedet, 2003, nr. 23, p. 22.