Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1999-2006 (kun publiceret her):

Miscellanea

[Anon.,] "H. C. Andersen som turistsouvenir". Perspektiv, VII, 1960-61, nr. 1, pp. 5-6. - Hertil replik af Harry Rasmussen, smst., nr. 2, p. 57.

[Anon.,] "Enestående H. C. Andersen-samling til Det kongelige Bibliotek". Meddelelser fra Rigsbibliotekaren, 20. årg., nr. 3-4, 1.3.1970, pp. 3-7.. – Om Arne Portmans samling.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Andersen, H. C., "Dagbøgernes nilheste". Den blåPort, nr. 50, 1999, pp. 72-75. – Dagbogsnotater om flodheste, med note ved Thomas Schødt Rasmussen.

Andersen, Morten, "Med den grimme ælling til karneval [i Rio]". Samvirke, 2005, nr. 1, s. 12-16.

Andersen, Zsuzsanna Bjørn (medd.), "Egy ismeretlen Andersen-mese'". Nagyvilág (Budapest), XXIII:1, 1978, pp. 123-24. – "De to Brødre"/"Két testvér"; præsentation og oversættelse til ungarsk.

(Bibliografisk kilde: HCAH)