Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1999-2006 (kun publiceret her):

Die schönsten Märchen. Aus dem Dänischen von Albrecht Leonhardt. Mit farbigen Bildern von Sabine Friedrichson und einem Nachwort von Hans-Joachim Gelberg. Beltz & Gelberg, Weinheim/Basel/Berlin 2003. 199 pp. – Efterskrift pp. 187-98. – Tidligere udg., 1989 og 1992.

Den skjønne Grammatica. Ved Jørgen Skjerk. [Privattryk,] København 1999. 27 pp. – Forord pp. 5-8.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Sagor och berättelser. I-III. Översättning och inledning af Erik Asklund. Örnkrona, [Stockholm] 1976-77. xxx; xxx; xxx pp. – Ny udg. af AaJ I:1543. (NB. ændret sidetal) – Indledning I pp. xx-xx.

Skovcapellet. Det hidtil utrykte sørgespil fra 1821 afskrevet og kommenteret af Jørgen Skjerk. [Privattryk,] København 2000. 235 pp. – "Om manuskript og sprogproblemer", pp. 150-56, "Har sagkundskaben udtalt sig om Andersens 'Skovcapellet'?", pp. 161-68; "Afskrift af forbilledet, en tysk anonym novelle", pp. 169-200; m.v. (Den tyske novelle fremkom i "Brevduen", 1819, nr. 19-20.) - Anm.: Bo Bjørnvig, Weekendavisen 17.3.2000; Flemming Chr. Nielsen, Jyllands-Posten 22. jan. 1995.

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Skyggebilleder af en Reise til Harzen, det sachsiske Schweitz etc. etc., i Sommeren 1831. Tekstudgivelse, efterskrift og noter ved Johan de Mylius. 2. reviderede udg. Det danske Sprog- og Litteraturselskab/Borgen, København 2003. 177 pp. (Danske Klassikere.) - Efterskrift pp. 137-56, noter pp. 157-75. – 1. udg., 1986.