H.C. Andersens middagsturnus

- I perioder af sit liv havde H.C. Andersen en fast turnus med hensyn til, hvem han spiste til middag hos ugen igennem. Det var en skik, der p�begyndtes, da han var ung og fattig, men som efterh�nden blev en tradition.

1827 ser turnus'en s�dan ud:

Mandag hos kommand�r Wulffs, tirsdag hos Collins, onsdag hos etatsr�d og medlem af teaterdirektionen G.H. Olsen, torsdag hos enkefru Friederike Müffelmann (hendes s�ster, Martha, havde v�ret husjomfru hos Meislings i Slagelse, mens Andersen gik i skole dér), fredag hos H.C. Ørsted og l�rdag hos pakhusforvalter (ved Kgl. Gr�nlandske Handel) Jonathan Balling. S�ndagen reserverer Andersen til fri disposition, idet han ofte er bedt ud.

1838 ser turnus'en s�dan ud (jvf. brev til Henriette Hanck d. 27. april):

"Mine Middage ere Mandag hos fru Bügel, hvor vi altid spise, som til stort Selskab. Tirsdag hos Collins, hvor den �ldste S�n med Kone [Gottlieb Collin gift m. Augusta Petzholdt] ogsaa spiser denne Dag og derfor faae vi noget Aparte. Onsdag hos Ørsted, der altid den Dag har sine Fremmede, Torsdag igjen hos fru Bügel, Fredag hos Wulffs, hvor Weyse altid kommer paa samme Dag og efter Bordet phantaserer; L�verdag er min fri Dag da spiser jeg hvor jeg bliver inviteret ellers hos Farini [= Ferrini, en restaurant]. S�ndag hos Fru L�ss�e eller i Studenterforeningen, f�ler jeg mig ikke vel til at gaae den lange Tour [ud til Østerbrogade, hvor fru L�ss�e boede i et hus lige ved s�en omtrent ved den nuv�rende Willemoesgade]. See det er Ugens Gang!"

1860erne ser turnus'en s�dan ud:

Mandag hos Edvard og Henriette Collin i Dronningens Tv�rgade. Tirsdag hos A.L. Drewsen og hans kone Ingeborg, f. Collin, i Rosenv�nget. Onsdag H.C. Ørsteds enke, Inger Birgitte Ørsted, der boede sammen med sin datter Mathilde i den gamle farverg�rd, Vestergade 28. Her kom han kl. 4 til middagen og gik kl. halvseks, fordi han skulle i teatret. Torsdag hos familien Melchior. Fredag hos fru Ida Koch. L�rdag hos kammerherreinde Louise de Neergaard, f. Olsen (hun d�r dog allerede 1866). S�ndag hos familien Henriques.