Herreg�rde

�-� I tidens l�b fik Andersen bes�gt et v�ld af danske herreg�rde. Det er dog et mere begr�nset antal af dem, han har haft en egentlig tilknytning til. Det drejer sig om f�lgende (tidsrummene omfatter kun l�ngere ophold, ikke sporadiske visitter):