H.C. Andersens far

- Der er ingen tvivl om, at H.C. Andersen selv var overbevist om, at den fattige skomager Hans Andersen (f. 1782, d. 1816) var hans rigtige far. Det indgår levende i den følelse af at være underklassebarn, som (for)fulgte ham livet igennem, uanset hædersbevisninger, berømmelse og venskabelig accept i royale og adelige kredse. Men derfor kan han muligvis godt i enkelte øjeblikke have leget med tanken om at være af højere herkomst - ganske som hans litterære modelbillede Aladdin i Oehlenschlägers skuespil af samme navn (1805), hvor det viser sig, at ikke den fattige skrædder Mustapha, men en emir er Aladdins rigtige far (og dermed legitimerer hans adkomst til den sociale opstigning til selv at blive sultan til sidst). I sine selvbiografier har Andersen i hvert fald hævdet - givetvis inspireret af skønmalende fortællinger fra farmoderen - at familien oprindeligt skulle komme fra bedrestillede kør, hvad der dog ikke er rigtigt.

Der har flere gange været fremsat teorier om andre "fædre" til H.C. Andersen, bl.a. at den portner ved Hospitalet (fattiggården) Nicolas Gomard (en indvandret fransk huguenot), der står anført som fadder til Andersen, skulle være hans rigtige far. Mest sejlivet har en teori været, som blev fremført af daværende rektor ved Slagelse Gymnasium Jens Jørgensen (i bogen H.C. Andersen. En sand myte 1987). Jens Jørgensen hævder, at den daværende prins Christian Frederik (den senere konge Chr. VIII) og en fynsk komtesse, Elise Ahlefeldt-Laurvig, skulle være hans rigtige forældre, og at Andersen selv godt vidste, hvordan det forholdt sig. Som teorien er fremført i bogen, bygger den dog på helt charlatan-agtig omgang med kilderne og er da også blevet grundigt tilbagevist af samtlige eksperter i såvel Christian VIII som HCA. Men netop denne massive afvisning har fyret yderligere op under det brede publikums interesse for teorien.

Rolf Dorset, der oprindeligt er uddannet under prof. Aage Henriksens vinger i København og indtil for nogle år siden var redaktionschef på Fyens Stiftstidende, har i 2004 taget træden op igen fra Jens Jørgensen i bogen Paradisbarnet - en bog om H.C. Andersens herkomst - uden dog at have bragt nye "beviser" på banen.

Vello Helk, fhv. overarkivar ved Rigsarkivet, har haft adgang til kongehusets dokumenter fra perioden og har et indgående kendskab til fakta i denne sag. Han har tilladt os at offentliggøre et udkast til en kritisk anmeldelse af Dorsets bog og kongesønsteorierne: "H. C. Andersen og Christian 8. � endnu en gang".