Hvor boede H.C. Andersen i K�benhavn?

- I alle de mange �r, H.C. Andersen boede i K�benhavn, ejede han ikke, som S�ren Kierkegaard, sit eget hus eller havde en selvst�ndig lejlighed. Han lejede et eller flere v�relser hos en v�rtinde eller boede - ogs� i l�ngere perioder - p� hotel.

Det drejer sig om f�lgende adresser:

1819

(6. sept.) ankommer til K�benhavn og indlogeres i g�stgiveriet Garderg�rden p� Vestergade (nu nr. 18).

(sept.) f�r bolig i Ulkegaden 108, 1. sal (senere Holmensgade nr. 8, nu Bremerholm; huset nedrevet 1932) hos en enke og jordemor Marie Sophie Thorgesen. Kvarteret var et berygtet luderkvarter. Ejendommen nr. 108, der havde set bedre dage, beboedes dog af familier fra det lavere borgerskab.

1821 o. 1. sept. indlogeres Andersen p� 2. sal i ejendommen Ulkegaden 108, nu hos en styrmandskone, mad. Caroline Henckel.

1822 flytter HCA med mad. Henckel til Dybensgade 167 (senere nr. 20, hj�rnet af Nikolajgade).

1827 Da HCA er blevet taget ud af skolen hos Meisling i Helsing�r, indkvarteres han p� kvisten i Vingaardsstr�de 132 (senere nr. 6). V�rtinden var en fru Schwartz.

1828 flytter til Store Kongensgade 33 (gadenummer 9) 3. sal hos fru Charlotte Schr�der (her havde filosoffen Friedrich Wilhelm Schelling logeret under et ophold i K�benhavn og endda sovet i den seng, som HCA fik). Huset blev nedrevet 1904.

1834 Hjemvendt fra den store dannelsesrejse 1833-34 flytter Andersen d. 10. august f�rst ind hos Wulffs p� S�kadetakademiet, der fra 1827 havde f�et til huse i Bredgade 183 (nu nr. 76)

sept. flytter HCA ind i Nyhavn nr. 280 (nu nr. 20) p� Charlottenborgsiden. Hans v�rtinde er en skipperenke med fire b�rn, Karen Sofie Larsen. HCA f�r her p� 2. sal to v�relser, et til gaden og et til g�rden.

1838 flytter HCA ind i Hotel du Nord, der l� p� hj�rnet af Vingaardsstr�de og Kongens Nytorv, dér, hvor nu Magasin du Nord ligger. V�rtens navn var J�rgensen. HCA havde her to v�relser p� kvisten, et til g�rden og et til gaden med udsigt til Det kgl. Teater. Her boede han frem til 13. maj 1847, da han rejste af sted p� sin f�rste Englandsrejse.

1847 flytter 1. oktober ind i Store Kongensgade nr. 49, en lav ejendom p� hj�rnet af St. Kongensgade og Dr. Tv�rgade (nedrevet 1934). Her fik han to v�relser p� 2. sal. Han boede her til 11. maj 1848.

1848 Indimellem sommerbes�g p� herreg�rde og i Sor� bor HCA fra 27. juni til 24. august i vennen , kaptajnl�jtnant Chr. Wulffs v�relser, Amaliegade 141 (nu nr. 37).

1. oktober lejer HCA sig ind hos g�stgiver og skibskaptajn Johs. Anholm i Nyhavn, nuv�rende nr. 67 (p� solsiden). Her fik han 3 v�relser p� 2. sal. I dette hus havde P.A. Heibergs svigerfar, dispacheur (vurderingsmand ved s�skader) Johan Buntzen boet, og da Heiberg blev landsforvist flyttede Thomasine (den senere forfatterinde, kendt som fru Gyllembourg) ind her med s�nnen Johan Ludvig. Med afbrydelser boede HCA her til 13. sept. 1865 (efter 1860 med enken, mad. Anholm, som v�rtinde).

1860 Efter en udlandsrejse og efterf�lgende ophold p� Basn�s og Holsteinborg flytter HCA d. 23. november ind p� d'Angleterre, hvor han f�r to v�relser i stueetagen p� hj�rnet af Kgs. Nytorv og Østergade (Str�get).

1861 4. januar flytter HCA ind p� hj�rnet af St. Ann� Plads og Toldbodgade, hvor han f�r to v�relser i stueetagen. Her bor han kun frem til 4. april, hvor han tager af sted p� en udlandsrejse.

1. september flytter han tilbage til mad. Anholm i Nyhavn 67.

1865 hjemvendt fra en Sveriges-rejse tager HCA ind p� hotel d'Angleterre d. 13. oktober. Han f�r f�rst et v�relse i baghuset ud til en have, men kan ikke holde stilheden her ud. 15. oktober f�r han to "smaa nette V�relser" (dagbogen) i hotellet p� 2. sal ud mod Kgs. Nytorv.

1866 Efter juleophold p� Holsteinborg og Basn�s indlogerer han sig igen p� hotel d'Angleterre, nu i to v�relser p� 1. sal (violinisten Ole Bull har f�et hans tidligere v�relser p� 2. sal).

9. september tilbage fra rejsen til Portugal. Installeres af familien Melchior p� deres landejendom p� Østerbro, Rolighed (ved Kalkbr�nderiet).

28. oktober er HCA tilbage i K�nbenhavn efter ophold p� Holsteinborg og Basn�sog flytter ind i sit nye logi ud mod Kgs. Nytorv, Lille Kongensgade 1, 3. sal hos fotograf Thora Hallager. Da v�relserne hos mad. Anholm havde v�ret udlejet m�blerede, m� HCA her selv anskaffe m�bler, derunder for f�rste gang sin egen seng, som koster ham 100 rdl., og om hvilken han sagde, at den ville blive hans "D�dsseng". I stueetagen l� Mini's café (senere à Porta). Her boede HCA frem til 16. juni 1869.

1869 I sommeren boede HCA skiftevis p� Basn�s, hos Melchiors p� Rolighed og hos fam. Henriques p� Petersh�j ved Klampenborg.

25. august flytter HCA ind p� d'Angleterre ud mod Kgs. Nytorv p� 2. sal.

1870 Under fam. Melchiors rejse til Algier tager HCA mod deres tilbud om at flytte ind i deres lejlighed p� H�jbroplads 21, 2. sal. Her bor han 13. marts til 21. maj.

19. sept. flytter HCA efter et ophold p� Rolighed ind i et nyt logi, et hotel garni ved navn "Kronprindsesse Lovisa i Tordenskjoldsgade 17, 1. sal, hvor han havde to v�relser hos fr�knerne Marie Charlotte og Emerentze Rossing. Her boede han til 29. april 1871. En overgang boede Carsten Hauch i stueetagen i samme pensionat, mens hans familie var i Helleb�k.

1871 Efter at v�re flyttet fra Tordenskjoldsgade d. 29. april boede HCA frem til 7. maj p� d'Angleterre, hvorefter han skiftevis var herreg�rden Espe og Basn�s, p� Rolighed og p� rejse til Sverige og Norge og igen p� Rolighed.

23. oktober flytter han igen ind hos frk. Hallager, nu i hendes nye pensionat i Nyhavn 18, hvor han f�r to v�relser med forstue p� 1. sal. Her boede han frem til 12. april 1873.

1873 Hjemvendt fra en udlandsrejse bor HCA f�rst fra 28. juli til 9. september p� Rolighed.

9. september flytter han tilbage til sine v�relser i Nyhavn 18, nu med fr�knerne Clara og Caroline Ballin som v�rtinder.

1874 Bor skiftevis p� Rolighed og i Nyhavn 18.

1875 Familien Melchior henter HCA ud til Rolighed d. 12. juni for at pleje ham dér under hans sidste tid. Han d�r d. 4. august p� Rolighed.