Antal eventyr

- H.C. Andersen offentliggjorde selv 156 eventyr og historier. Senere er der fra forskellige kilder kommet i alt 18 tekster til. Herudover b�r de i alt 33 'Aftener' i Billedbog uden Billeder (1839 og senere for�gede udgaver) samt det oprindelige manuskripts f�rste Aften medregnes, da disse sm� skitser efter deres karakter ikke afviger v�sentligt fra andre prosaskitser, som Andersen har offentliggjort under de meget rummelige f�llesbetegnelser 'eventyr' eller 'historier'. Det samme g�lder yderligere 4 tekster, der indg�r i andre v�rker: "Dykker-Klokken. Et Eventyr paa Havets Bund", som blev trykt i Johan Ludvig Heibergs Kj�benhavns flyvende Post 7. december 1827 og senere optaget som kap. 12 i bog-debuten Fodreise (1829), afsnittet "Alferne paa Heden" samt "Et B�rneeventyr" (i hhv. kap. 3 og 4 af rejsebogen Skyggebilleder, 1831) og "Svinene" (kap. 29 af rejsebogen I Sverrig, 1851).

Alle disse tekster udg�r i alt 212.

Se det komplette eventyr-indeks.