19. juli 1858

Oppe Klokken sex, fik lidt Diaréh! Kjørte i stærk Varme fra Plauen. Hæslig Drøm i Nat om et Barn af Davidson jeg gjemte ved mit Bryst og hvorledes det blev et dødt vaadt Saar. H. sagde i Vognen høit: De har nok dræbt nogle Børn! - Jeg blev ærgerlig over denne Spads, han meente at man kunde forstaae at det var Spads.

Kilde: Dagbogen. Mandag d. 19. juli 1858.

Note: HCA er på rejse med Harald Drewsen. De er undervejs fra München til Dresden og har overnattet i Plauen. Den omtalte Davidson kan være skuespilleren Bogumil Dawison, som HCA havde lært at kende personligt i Dresden et par år før og flere gange set spille. Navneregistret til DSLs udgave af dagbøgerne har ingen henvisning til dette sted, men i Almanakken for 21. juli 1855 fejlskriver HCA Dawison som Davidson.