Han er for stor og for aparte, og saa skal han nøfles!


Citat fra andegårdens modtagelse af svaneungen i "Den grimme Ælling" (1843). Stedet lyder i sin fulde udstrækning:

"Lad ham være!" sagde Moderen, "han gjør jo Ingen noget!"
"Ja, men han er for stor og for aparte!" sagde Anden, som bed, "og saa skal han nøfles!"

Citatet nyder berømmelse på lige linie med Aksel Sandemoses jantelov. I 2. hovedsætning siger man i dag "kanøfles" i stedet for Andersens form "nøfles".